{ο}  σατανάς Subst.  [satanas]

{der}    Subst.
(60)
{der}    Subst.
(48)

Etymologie zu σατανάς

σατανάς Koine-Griechisch Σατανᾶς Σατάν / Σατᾶν hebräisch שטן (śāṭān)


GriechischDeutsch
Αντί γι' απάντηση, επαναλαμβάνω πάντα τους στίχους ενός μεγάλου εβραίου ποιητή, του Bialik: "Ο σατανάς δεν έπλασε ακόμη αυτούς που θα εκδικηθούν για το αίμα ενός μικρού παιδιού" .Ich beantworte diese Frage immer mit dem Vers des großen hebräischen Dichters Bialik: "Der Satan hat diejenigen noch nicht erschaffen, die das Blut eines unschuldigen Kindes rächen. "

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
διάβολος
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu σατανάς

σατανάς ο [satanás] : 1. Σατανάς, αρχηγός των δαιμόνων στην εβραϊκή και στη χριστιανική παράδοση· ονομασία του διαβόλου στην Aγία Γρα φή. || το πνεύμα του κακού: Έχει το Σατανά μέσα του! ΦΡ ύπαγε οπίσω μου Σατανά / πίσω μου σ΄ έχω Σατανά, για αποτροπή ενός πειρασμού. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback