προχθές   [prochthes, proxthes]

(141)
(11)

Etymologie zu προχθές

προχθές spätgriechisch προχθές προ- (πριν από) + χθες


GriechischDeutsch
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, προχθές μεταδόθηκε από δανικό ενημερωτικό πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη θεαματικότητα μια σημαντική είδηση την οποία θα ήθελα να σχολιάσω.Herr Präsident, Herr Kommissar, vorgestern verbreitete die populärste dänische Nachrichtensendung eine Meldung, zu der ich Ihren Kommentar erbitte.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου, τα κράτη μέλη της Ένωσης αποφάσισαν λοιπόν, πολύ φυσικά, την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας δράσης των ενόπλων δυνάμεών τους, και η άτυπη σύνοδος στη Sintra, η οποία διεξήχθη προχθές παρουσία σας, έρχεται να επιβεβαιώσει τους πρωταρχικούς προσανατολισμούς.So haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Laufe des vergangenen Jahres natürlicherweise beschlossen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Aktionsfähigkeit ihrer Streitkräfte zu stärken, und auf dem informellen Gipfel, der vorgestern in Ihrer Anwesenheit in Sintra stattfand, wurden die wichtigsten Leitlinien bestätigt.

Übersetzung bestätigt

Αλλο αποκαλυπτικό κοινό σημείο: οι δύο αυτές εκθέσεις ζητούν να καταγραφούν τα νέα "δικαιώματα" που προτείνουν στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης, που αυτή τη στιγμή καταρτίζεται, και επί του οποίου εξέφρασα ήδη τη γνώμη μου προχθές, κατά τη συζήτηση για την έκθεση Duff-Voggenhuber.Eine weitere aufschlußreiche Gemeinsamkeit: beide Berichte fordern, daß die darin vorgeschlagenen neuen "Rechte" in der Charta der Grundrechte der Bürger der Union, die derzeit in Arbeit ist und zu der ich mich bereits vorgestern in der Debatte über den Bericht Duff­Voggenhuber geäußert habe, verankert werden.

Übersetzung bestätigt

Μόλις προχθές οι δικηγόροι, ορισμένοι από τους οποίους διορίσθηκαν αυτεπάγγελτα, μπόρεσαν να λάβουν γνώση της υπόθεσης.Erst vorgestern wurde den Verteidigern, von denen einige gerichtlich bestellt sind, Akteneinsicht gewährt.

Übersetzung bestätigt

Τα όσα μόλις μας είπε ο Προεδρεύων του Συμβουλίου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που είπε χθες, προχθές και σε προηγούμενες φορές η Επίτροπος σε αυτή τη Συνέλευση.Was der amtierende Ratspräsident uns gerade sagte, steht im völligen Widerspruch zu dem, was das Kommissionsmitglied gestern, vorgestern und bei früheren Gelegenheiten in diesem Plenum zum Ausdruck brachte.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu προχθές.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback