πράγματι  

  • in der Tat
    upvotedownvote
  • tatsächlich
    upvotedownvote
  • wirklich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν καταλαβαίνω πράγματι αυτό το πρόβλημα.

Έχετε δει πράγματι το ατύχημα;

Είναι πράγματι μιά ωραία θεωρία. Το μόνο μειονέκτημα που νομίζω πως έχει είναι πιθανώς κοινό σε όλες τις φιλοσοφικές θεωρίες. Είναι λάθος.

Quelle: mululatv, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pragmati, prarmati


Deutsche Synonyme zu: πράγματι

tatsächlich real echt wahrlich in der Tat de facto in facto natürlich in Wahrheit wahrhaftig wirklich faktisch in Wirklichkeit wahrhaft praktisch beileibe nach Tatsachen nach Lage der Dinge in der Praxis realiter im Ergebnis Im Endergebnis in praxi man muss ganz ehrlich sagen fürwahr klar gewiss allerdings wohl wahr stimmt allerdings das ist allerdings richtig durchaus zutreffend in effectu eigentlich konkret ohne Scheiß ehrlich effektiv gelebt so wie es sein soll sage und schreibe ungelogen so unglaublich das auch klingt man glaubt es kaum, aber ausgesprochen extrem sehr was das Zeug hält total voll absolut ganz ganz ganz überaus unglaublich über die Maßen super... mega... hyper... äußerst brutal höchst radikal hoch... sachbezogen gegenständlich fassbar anschaulich bestimmt reell auf den Gegenstand bezogen handfest greifbar anwendungsbezogen ernsthaft ohne Scherz ohne Witz ernst gemeint im Ernst kein Scheiß allen Ernstes ohne Quatsch in echt

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15