{η}  πονηριά Subst.  [poniria, ponhria]

{die}    Subst.
(27)
(2)

Etymologie zu πονηριά

πονηριά altgriechisch πονηρία πονηρός


GriechischDeutsch
Αναγνωρίζουμε την πονηριά του διαβόλου λοιπόν, που αντιγράφει όσα θεοποιούν κάποιον.Lasst uns deshalb die List des Teufels anerkennen, welcher bestimmte Dinge des wahrhaft Göttlichen nachgeahmt hat."

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu πονηριά

πονηριά η [ponirjá] : η ιδιότητα αλλά και η ενέργεια, η πράξη του πονηρού: Σκέφτομαι / ενεργώ / φέρομαι με πονηριά. Kατάφερε με διάφορες πονηριές να τον ξεγελάσει. Xρειάζεται πονηριά για να πετύχουμε το σκοπό μας.

[μσν. πονηριά (στη σημερ. σημ.) < αρχ. πονηρία `κατεργαριά΄ με συνίζ. για αποφυγή της χασμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback