πολύς   [polis, polys]

  Adj.
(564)
  Adj.
(0)

Etymologie zu πολύς

πολύς altgriechisch πολύς


GriechischDeutsch
1.2 Η βιομηχανική πολιτική, μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής Ευρώπη 2020, πρέπει να αποτελέσει δομικό στοιχείο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για την ανάπτυξη για την οποία γίνεται πολύς λόγος, αλλά υπάρχουν ελάχιστα αποτελέσματα.1.2 Die Industriepolitik, eine der sieben Leitinitiativen der Europa-2020-Strategie, sollte den Grundstein der EU-Wachstumsinitiative bilden, über die zwar viel geredet wird, ohne dass jedoch konkrete Maßnahmen folgen.

Übersetzung bestätigt

1.2 Στην ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα με την πρόταση οδηγίας, η Επιτροπή δηλώνει ότι «Χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός για να εντοπιστεί η κατάλληλη οδός προόδου».1.2 In der Mitteilung, die am selben Tag wie der Richtlinienvorschlag veröffentlicht wurde, erklärt die Kommission, "einen gangbaren Weg in dieser Frage zu finden, wird viel Zeit in Anspruch nehmen".

Übersetzung bestätigt

4.4.1 Γίνεται πολύς λόγος για την «αμερικάνικη» ή «αγγλοσαξονική» νοοτροπία απέναντι στην αποτυχία και τις «δεύτερες ευκαιρίες».4.4.1 Es ist viel von der amerikanischen bzw. angelsächsischen Kultur der zweiten Chance nach einem Scheitern die Rede.

Übersetzung bestätigt

4.4.1 Γίνεται πολύς λόγος για την «αμερικανική» ή «αγγλοσαξονική» νοοτροπία απέναντι στην αποτυχία και τις «δεύτερες ευκαιρίες».4.4.1 Es ist viel von der amerikanischen bzw. angelsächsischen Kultur der zweiten Chance nach einem Scheitern die Rede.

Übersetzung bestätigt

Δεν απομένει πολύς χρόνος μέχρι το 2000 που έχει οριστεί ως προθεσμία για την επικύρωση.Bis zur angestrebten Ratifizierung im Jahr 2002 bleibt nicht viel Zeit.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Grammatik zu πολύς

ΠτώσηΕνικόςΠληθυντικός
Ονομαστικήπολύςπολλήπολὺπολλοίπολλαίπολλά
Γενικήπολλοῦπολλῆςπολλοῦπολλῶνπολλῶνπολλῶν
Δοτικήπολλῷπολλῇπολλῷπολλοῖςπολλαῖςπολλοῖς
Αιτιατικήπολύνπολλήνπολύπολλούςπολλάςπολλά
ΚλητικήπολλέπολλήπολύπολλοίπολλαίπολλάGriechische Definition zu πολύς

πολύς πολλή πολύ [polís] Ε (βλ. πίνακα κλιτικών παραδειγμάτων) : 1. που είναι μεγάλος ως προς τον αριθμό, το πλήθος, την ποσότητα, συχνά και ως ουσ. ANT λίγος: πολύς κόσμος / στρατός. Πολύ φαΐ / αλάτι / ξίδι. Πολ λή σάλτσα / σαλάτα. Πολλά λεφτά / σπίτια / αυτοκίνητα / παραδείγματα. Πολλοί άνθρωποι / στρατιώτες / πελάτες / γιατροί / δικηγόροι. Πολλές ευκαιρίες / ευκολίες / δυσκολίες / ανέσεις / περιπτώσεις. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Kερδίζει πολλά λεφτά απ΄ το εμπόριο. Όλο και περισσότεροι θάνατοι από ναρκωτικά. || Πολλές φορές, συχνά: Πολλές φορές ξεχνάω βασικά πράγματα. Tις περισσότερες φορές έχω δίκιο. || (σε ελλειπτικό λόγο): Kερδίζει πολλά (χρήματα). Λέει / μιλάει πολλά (λόγια). Ξέρει / κρύβει / υπόσχεται / σημαί νει πολλά. Έμαθε / έπαθε πολλά. (έκφρ.) πολλά και διάφορα, για να δηλώσουμε μεγάλη ποικιλία: Ειπώθηκαν / ακούστηκαν / συνέβησαν πολλά και διάφορα. πολλά πολλά, ιδιαίτερες σχέσεις: Δεν έχω πολλά πολλά μαζί της. προ πολλού, πριν από μεγάλο χρονι κό διάστημα: Έχει φύγει προ πολλού. πολλά υποσχόμενος* (νέος). (απαρχ.) πολλώ μάλλον*. || (ευχή) χρόνια πολλά! ΠAΡ ΦΡ τα πολλά (τα) λόγια* είναι φτώχεια. ΠAΡ Aπ΄ τα ψηλά στα χαμηλά κι απ΄ τα πολλά στα λίγα*. Όποιος είναι έξω απ΄ το χο ρό* πολλά τραγούδια λέει / ξέρει. Όποιος θέλει / ζητάει / γυρεύει τα πολ λά χάνει και τα λίγα, η απληστία τιμωρείται. || (πληθ., ως ουσ.) οι πολλοί, το πλήθος, ο πολύς λαός, τα κατώτερα εισοδήματα. ANT οι λίγοι: Tα φορολογικά μέτρα επιβαρύνουν τους πολλούς και ευνοούν τους λίγους. H ζωγραφική του δεν απευθύνεται στους πολλούς. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback