πολλαπλός -ή -ό Adj.  [pollaplos -i -o, pollaplos -h -o]

(3)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Φως/πηγή φωτός ελαττωματικό ή λείπει (πολλαπλός φωτισμός/πολλαπλές πηγές φωτισμού· στην περίπτωση LED με το 1/3 σε λειτουργία)Licht / Lichtquelle defekt oder fehlt (Mehrfach-Licht/mehrere Lichtquellen; bei LED mehr als 1/3 funktionstüchtig).

Übersetzung bestätigt

Φως/πηγή φωτός ελαττωματικό ή λείπει (πολλαπλός φωτισμός/πολλαπλές πηγές φωτισμού· στην περίπτωση LED με το 1/3 σε λειτουργία)Licht/Lichtquelle defekt oder fehlt (Mehrfach-Licht/mehrere Lichtquellen, bei LED mehr als ein Drittel funktionstüchtig)

Übersetzung bestätigt

Ο στόχος της ανασύνταξης είναι πολλαπλός:Mit der Neufassung der Richtlinie werden mehrere Ziele verfolgt:

Übersetzung bestätigtGrammatik

  • πολλαπλός (maskulin)
  • πολλαπλή (feminin)
  • πολλαπλό (neutrum)


Griechische Definition zu πολλαπλός -ή -ό

πολλαπλός -ή -ό [polaplós] : που συντίθεται από πολλά στοιχεία ή μέρη, που παρουσιάζεται με πολλές μορφές, που γίνεται με πολλούς τρόπους, που επιτελεί πολλές λειτουργίες· σύνθετος: Συσκευή / εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Kάρτα πολλαπλών διαδρομών. H ενέργειά του είχε πολλαπλή επιτυχία. H αντίληψη είναι μια πολλαπλή συνειδησιακή πρά ξη. Tο έγγραφο δακτυλογραφήθηκε σε πολλαπλά αντίγραφα. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είδος εξέτασης κατά την οποία ο εξεταζόμενος πρέπει να επιλέξει τη μοναδική σωστή απάντηση από ένα σύνολο απαντήσεων που του δίνονται ως πιθανές. πολλαπλά & (λόγ.) πολλαπλώς ΕΠIΡΡ: πολλαπλός -ή -ό χρήσιμος / ωφέλιμος / επικίνδυνος.

[λόγ. < αρχ. πολλαπλ(οῦς) μεταπλ. -ός κατά το απλούς > απλός· λόγ. πολλαπλ(ός) -ώς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback