ποικίλλω Verb  [pikillo, poikillw]

variieren (fachspr.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu ποικίλλω

ποικίλλω altgriechisch ποικίλλω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu ποικίλλω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ποικίλλωποικίλλουμε, ποικίλλομε
ποικίλλειςποικίλλετε
ποικίλλειποικίλλουν(ε)
Imper
fekt
ποίκιλλαποικίλλαμε
ποίκιλλεςποικίλλατε
ποίκιλλεποίκιλλαν, ποικίλλαν(ε)
Aoristποίκιλαποικίλαμε
ποίκιλεςποικίλατε
ποίκιλεποίκιλαν, ποικίλαν(ε)
Per
fekt
έχω ποικίλειέχουμε ποικίλει
έχεις ποικίλειέχετε ποικίλει
έχει ποικίλειέχουν ποικίλει
Plu
per
fekt
είχα ποικίλειείχαμε ποικίλει
είχες ποικίλειείχατε ποικίλει
είχε ποικίλειείχαν ποικίλει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ποικίλλωθα ποικίλλουμε, θα ποικίλλομε
θα ποικίλλειςθα ποικίλλετε
θα ποικίλλειθα ποικίλλουν(ε)
Fut
ur
θα ποικίλωθα ποικίλουμε, θα ποικίλομε
θα ποικίλειςθα ποικίλετε
θα ποικίλειθα ποικίλουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ποικίλειθα έχουμε ποικίλει
θα έχεις ποικίλειθα έχετε ποικίλει
θα έχει ποικίλειθα έχουν ποικίλει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ποικίλλωνα ποικίλλουμε, να ποικίλλομε
να ποικίλλειςνα ποικίλλετε
να ποικίλλεινα ποικίλλουν(ε)
Aoristνα ποικίλωνα ποικίλουμε, να ποικίλομε
να ποικίλειςνα ποικίλετε
να ποικίλεινα ποικίλουν(ε)
Perfνα έχω ποικίλεινα έχουμε ποικίλει
να έχεις ποικίλεινα έχετε ποικίλει
να έχει ποικίλεινα έχουν ποικίλει
Imper
ativ
Presποικίλλεποικίλλετε
Aoristποικίλεποικίλτε, ποικίλετε
Part
izip
Presποικίλλοντας
Perfέχοντας ποικίλει
InfinAoristποικίλει

Griechische Definition zu ποικίλλω

ποικίλλω [pikílo] Ρ πρτ. ποίκιλλα, αόρ. ποίκιλα, απαρέμφ. ποικίλει, παθ. αόρ. ποικίλθηκα, απαρέμφ. ποικιλθεί, μππ. ποικιλμένος : 1. διακοσμώ κτ. με διάφορα σχέδια, χρώματα κτλ.: Φορεσιά ποικιλμένη με κεντήματα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback