ποικίλλω  (pikillo, poikillw)  


Beispielsätze ποικίλλω

Quelle: Wikipedia

... αποχετευτικό σύστημα. Τα κτίρια που προορίζονταν για τη στέγαση των πολιτών ποίκιλλαν από ιδιαίτερα ταπεινές οικίες μέχρι εξοχικές βίλες. Στην πρωτεύουσα, οι ...

... κατάλογοι δε συμφωνούν προς τη διάρκεια της ποιμαντορίας του, καθώς αυτή εμφανίζεται να ποικίλλει μεταξύ πέντε και εικοσιπέντε ετών. Οικουμενικό Πατριαρχείο ...

... εκαντοντάδες χιλιάδες αστεροειδείς διαφόρων τύπων, των οποίων το μέγεθος ποικίλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δηλ. από μερικές εκατοντάδες μέτρα (όπως ο Δάκτυλος) ...


Beispielsätze variieren

Die sozialen Gepflogenheiten variieren von Land zu Land.

Das Speiseangebot variieren wir je nach Gast und Geschmack.

Der Mut kann zwischen den Extremen Feigheit und Waghalsigkeit variieren — wünschenswert ist weder Feigheit, das völlige Fehlen von Mut, noch der übertriebene, unvernünftige Mut, der unbedacht alles Mögliche wagt. Ein mutiger Mensch lernt zwischen den beiden Extremen das richtige Maß an Mut zu finden und aufzubringen.

Quelle: Sudajaengi, al_ex_an_der, al_ex_an_der


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von ποικίλλωποικίλλω

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15