ποθώ Verb  [potho, pothw]

  Verb
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu ποθώ

ποθώ altgriechisch ποθῶ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu ποθώ

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
ποθήσει
μετοχή (ενεστώτας)
ποθώντας
προσωπικές εγκλίσεις
οιενεστώταςπόθειποθείτε
αόριστοςπόθησεποθήστε

Griechische Definition zu ποθώ

ποθώ [poθó] .9α μπε. ποθούμενος* : 1. κατέχομαι από έντονη επιθυμία για κτ., λαχταρώ: Στο σουπερμάρκετ μπορείς να βρεις ό,τι ποθεί η ψυχή σου. || (ευχή) ό,τι ποθείς / ποθείτε, (ενν. εύχομαι να εκπληρωθεί). [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback