πλέκω Verb  [pleko, plekw]

  Verb
(11)
  Verb
(2)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu πλέκω

πλέκω altgriechisch πλέκω proto-indogermanisch *pleḱ- (πλέκω)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu πλέκω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πλέκωπλέκουμε, πλέκομεπλέκομαιπλεκόμαστε
πλέκειςπλέκετεπλέκεσαιπλέκεστε, πλεκόσαστε
πλέκειπλέκουν(ε)πλέκεταιπλέκονται
Imper
fekt
έπλεκαπλέκαμεπλεκόμουν(α)πλεκόμαστε, πλεκόμασταν
έπλεκεςπλέκατεπλεκόσουν(α)πλεκόσαστε, πλεκόσασταν
έπλεκεέπλεκαν, πλέκαν(ε)πλεκόταν(ε)πλέκονταν, πλεκόντανε, πλεκόντουσαν
Aoristέπλεξαπλέξαμεπλέχτηκαπλεχτήκαμε
έπλεξεςπλέξατεπλέχτηκεςπλεχτήκατε
έπλεξεέπλεξαν, πλέξαν(ε)πλέχτηκεπλέχτηκαν, πλεχτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω πλέξει
έχω πλεγμένο
έχουμε πλέξει
έχουμε πλεγμένο
έχω πλεχτεί
είμαι πλεγμένος, -η
έχουμε πλεχτεί
είμαστε πλεγμένοι, -ες
έχεις πλέξει
έχεις πλεγμένο
έχετε πλέξει
έχετε πλεγμένο
έχεις πλεχτεί
είσαι πλεγμένος, -η
έχετε πλεχτεί
είστε πλεγμένοι, -ες
έχει πλέξει
έχει πλεγμένο
έχουν πλέξει
έχουν πλεγμένο
έχει πλεχτεί
είναι πλεγμένος, -η, -ο
έχουν πλεχτεί
είναι πλεγμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα πλέξει
είχα πλεγμένο
είχαμε πλέξει
είχαμε πλεγμένο
είχα πλεχτεί
ήμουν πλεγμένος, -η
είχαμε πλεχτεί
ήμαστε πλεγμένοι, -ες
είχες πλέξει
είχες πλεγμένο
είχατε πλέξει
είχατε πλεγμένο
είχες πλεχτεί
ήσουν πλεγμένος, -η
είχατε πλεχτεί
ήσαστε πλεγμένοι, -ες
είχε πλέξει
είχε πλεγμένο
είχαν πλέξει
είχαν πλεγμένο
είχε πλεχτεί
ήταν πλεγμένος, -η, -ο
είχαν πλεχτεί
ήταν πλεγμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πλέκωθα πλέκουμε, θα πλέκομεθα πλέκομαιθα πλεκόμαστε
θα πλέκειςθα πλέκετεθα πλέκεσαιθα πλέκεστε, θα πλεκόσαστε
θα πλέκειθα πλέκουν(ε)θα πλέκεταιθα πλέκονται
Fut
ur
θα πλέξωθα πλέξουμε, θα πλέξομεθα πλεχτώθα πλεχτούμε
θα πλέξειςθα πλέξετεθα πλεχτείςθα πλεχτείτε
θα πλέξειθα πλέξουν(ε)θα πλεχτείθα πλεχτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πλέξει
θα έχω πλεγμένο
θα έχουμε πλέξει
θα έχουμε πλεγμένο
θα έχω πλεχτεί
θα είμαι πλεγμένος, -η
θα έχουμε πλεχτεί
θα είμαστε πλεγμένοι, -ες
θα έχεις πλέξει
θα έχεις πλεγμένο
θα έχετε πλέξει
θα έχετε πλεγμένο
θα έχεις πλεχτεί
θα είσαι πλεγμένος, -η
θα έχετε πλεχτεί
θα είστε πλεγμένοι, -ες
θα έχει πλέξει
θα έχει πλεγμένο
θα έχουν πλέξει
θα έχουν πλεγμένο
θα έχει πλεχτεί
θα είναι πλεγμένος, -η, -ο
θα έχουν πλεχτεί
θα είναι πλεγμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πλέκωνα πλέκουμε, να πλέκομενα πλέκομαινα πλεκόμαστε
να πλέκειςνα πλέκετενα πλέκεσαινα πλέκεστε, να πλεκόσαστε
να πλέκεινα πλέκουν(ε)να πλέκεταινα πλέκονται
Aoristνα πλέξωνα πλέξουμε, να πλέξομενα πλεχτώνα πλεχτούμε
να πλέξειςνα πλέξετενα πλεχτείςνα πλεχτείτε
να πλέξεινα πλέξουν(ε)να πλεχτείνα πλεχτούν(ε)
Perfνα έχω πλέξει
να έχω πλεγμένο
να έχουμε πλέξει
να έχουμε πλεγμένο
να έχω πλεχτεί
να είμαι πλεγμένος, -η
να έχουμε πλεχτεί
να είμαστε πλεγμένοι, -ες
να έχεις πλέξει
να έχεις πλεγμένο
να έχετε πλέξει
να έχετε πλεγμένο
να έχεις πλεχτεί
να είσαι πλεγμένος, -η
να έχετε πλεχτεί
να είστε πλεγμένοι, -ες
να έχει πλέξει
να έχει πλεγμένο
να έχουν πλέξει
να έχουν πλεγμένο
να έχει πλεχτεί
να είναι πλεγμένος, -η, -ο
να έχουν πλεχτεί
να είναι πλεγμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presπλέκεπλέκετεπλέκεστε
Aoristπλέξεπλέξτε, πλέχτεπλέξουπλεχτείτε
Part
izip
Presπλέκοντας
Perfέχοντας πλέξει, έχοντας πλεγμένοπλεγμένος, -η, -οπλεγμένοι, -ες, -α
InfinAoristπλέξειπλεχτεί

Griechische Definition zu πλέκω

πλέκω [pléko] -ομαι : 1. περνώ με κατάλληλο τρόπο ένα νήμα, ένα σκοινί (ή άλλο ευλύγιστο υλικό) μέσα σε ένα άλλο ή τα συστρέφω και τα συνάπτω έτσι ώστε να κατασκευάσω κτ.: πλέκω ένα καλάθι με καλάμια / ένα πουλόβερ με μαλλί / ένα στεφάνι με λουλούδια. Ξέρει / μαθαίνει να πλέκει. Έπλεξε τα μαλλιά της κοτσίδες. H μπλούζα είναι πλεγμένη στο χέρι / στη μηχανή. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback