πιστεύω  Verb  [pistevo, pisteyw]

Ähnliche Bedeutung wie πιστεύω


Beispielsätze πιστεύω

... Δεν τον πιστεύω πλέον. ...

... Δεν το πιστεύω πως αυτοί κοιμήθηκαν μαζί. ...

... - Δεν το πιστεύω πως αυτοί κοιμούνται μαζί. - Γιατί; Είναι εντελώς φυσιολογικό να παίρνει κανείς το λούτρινο αρκουδάκι του στο κρεβάτι! ...

Quelle: glavkos, mululatv, mululatv


Beispielsätze ich glaube

... "Kommt er?" "Nein, ich glaube nicht." ...

... Aber ich glaube nicht, dass das Schwimmbad dieses Wochenende offen ist. ...

... Ich kenne sie nicht und ich glaube auch nicht, dass ich sie kennenlernen will. ...

Quelle: MUIRIEL, MUIRIEL, MUIRIEL

Grammatik


ΠΙΣΤΕΥΩ
I believe
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πιστεύωπιστεύουμε, πιστεύομε
πιστεύειςπιστεύετε
πιστεύειπιστεύουν(ε)
Imper
fekt
πίστευαπιστεύαμε
πίστευεςπιστεύατε
πίστευεπίστευαν, πιστεύαν(ε)
Aoristπίστεψαπιστέψαμε
πίστεψεςπιστέψατε
πίστεψεπίστεψαν, πιστέψαν(ε)
Per
fect
έχω πιστέψειέχουμε πιστέψει
έχεις πιστέψειέχετε πιστέψει
έχει πιστέψειέχουν πιστέψει
Plu
per
fect
είχα πιστέψειείχαμε πιστέψει
είχες πιστέψειείχατε πιστέψει
είχε πιστέψειείχαν πιστέψει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πιστεύωθα πιστεύουμε, θα πιστεύομε
θα πιστεύειςθα πιστεύετε
θα πιστεύειθα πιστεύουν(ε)
Fut
ur
θα πιστέψωθα πιστέψουμε, θα πιστέψομε
θα πιστέψειςθα πιστέψετε
θα πιστέψειθα πιστέψουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πιστέψειθα έχουμε πιστέψει
θα έχεις πιστέψειθα έχετε πιστέψει
θα έχει πιστέψειθα έχουν πιστέψει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πιστεύωνα πιστεύουμε, να πιστεύομε
να πιστεύειςνα πιστεύετε
να πιστεύεινα πιστεύουν(ε)
Aoristνα πιστέψωνα πιστέψουμε, να πιστέψομε
να πιστέψειςνα πιστέψετε
να πιστέψεινα πιστέψουν(ε)
Perfνα έχω πιστέψεινα έχουμε πιστέψει
να έχεις πιστέψεινα έχετε πιστέψει
να έχει πιστέψεινα έχουν πιστέψει
Imper
ativ
Presπίστευεπιστεύετε
Aoristπίστεψεπιστέψτε, πιστεύτε
Part
izip
Presπιστεύοντας
Perfέχοντας πιστέψει
InfinAoristπιστέψει
Griechische Definition zu πιστεύω

πιστεύω [pistévo] -εται : 1. έχω πεποίθηση, είμαι βέβαιος, σίγουρος για κτ.: Πρέπει να πιστέψεις στη νίκη για να νικήσεις. Πίστευε στην ορθό τητα των ιδεών / των συμπερασμάτων του. Δεν πιστεύω στην αποτελεσματικότητα των μέτρων της κυβέρνησης. Πιστεύει στις σοσιαλιστικές / νεοφιλελεύθερες ιδέες. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu πιστεύω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15