περιποιούμαι Verb  [peripiume, peripoioymai]

  Verb
(2)
bemuttern (ugs.)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu περιποιούμαι

περιποιούμαι (Lehnbedeutung) italienisch curare altgriechisch περιποιοῦμαι ("διαφυλάσσω για τον εαυτό μου") περιποιῶ ("αποκτώ, κάνω κάτι να είναι ψηλά")[1] η έκφραση περιποιώ τιμή altgriechisch περιποιῶ


GriechischDeutsch
Να τον φροντίζω, να του περιποιούμαι το σπίτι...Ihn zu verwöhnen, sein zu Hause zu pflegen.

Übersetzung nicht bestätigt

Μεγαλώνουν γρήγορα. Πρέπει να τα περιποιούμαι τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.Ich muss sie mindestens 1-mal in der Woche pflegen.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu περιποιούμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
περιποιούμαιπεριποιούμαστε, περιποιόμαστε
περιποιείσαιπεριποιείστε, περιποιόσαστε
περιποιείταιπεριποιούνται
Imper
fekt
περιποόμουν(α)περιποιόμαστε, περιποιόμασταν
περιποιόσουν(α)περιποιόσαστε, περιποιόσασταν
περιποιόταν(ε)περιποιόνταν(ε), περιποιούνταν, περιποιόντουσαν
Aoristπεριποιήθηκαπεριποιηθήκαμε
περιποιήθηκεςπεριποιηθήκατε
περιποιήθηκεπεριποιήθηκαν, περιποιηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω περιποιηθείέχουμε περιποιηθεί
έχεις περιποιηθείέχετε περιποιηθεί
έχει περιποιηθείέχουν περιποιηθεί
Plu
perf
ekt
είχα περιποιηθείείχαμε περιποιηθεί
είχες περιποιηθείείχατε περιποιηθεί
είχε περιποιηθείείχαν περιποιηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα περιποιούμαιθα περιποιόμαστε, θα περιποιούμαστε
θα περιποιείσαιθα περιποιείστε, θα περιποιειόσαστε
θα περιποιείταιθα περιποιούνται
Fut
ur
θα περιποιηθώθα περιποιηθούμε
θα περιποιηθείςθα περιποιηθείτε
θα περιποιηθείθα περιποιηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω περιποιηθείθα έχουμε περιποιηθεί
θα έχεις περιποιηθείθα έχετε περιποιηθεί
θα έχει περιποιηθείθα έχουν περιποιηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να περιποιούμαινα περιποιόμαστε, να περιποιούμαστε
να περιποιείσαινα περιποιείστε, να περιποιόσαστε
να περιποιείταινα περιποιούνται
Aoristνα περιποιηθώνα περιποιηθούμε
να περιποιηθείςνα περιποιηθείτε
να περιποιηθείνα περιποιηθούν(ε)
Perfνα έχω περιποιηθείνα έχουμε περιποιηθεί
να έχεις περιποιηθείνα έχετε περιποιηθεί
να έχει περιποιηθείνα έχουν περιποιηθεί
Imper
ativ
Presπεριποιείστε
Aoristπεριποιήσουπεριποιηθείτε
Part
izip
Presπεριποιούμενος
Perfπεριποιημένος, -η, -οπεριποιημένοι, -ες, -α
InfinAoristπεριποιηθεί

Griechische Definition zu περιποιούμαι

περιποιούμαι [peripiúme] .9β : 1α. προσφέρω σε κπ. (πρόθυμα και αυτοπροσώπως) υπηρεσία, εξυπηρέτηση, βοήθεια κτλ., τον φροντίζω κάνοντας ό,τι είναι γι΄ αυτόν καλό (χρήσιμο, αναγκαίο, ευχάριστο κτλ.): περιποιούμαι ασθενή. περιποιούμαι τραυματία· (πρβ. περιθάλπω). περιποιούμαι τους πελάτες. περιποιούμαι ένα φιλοξενούμενό μου. β. κάνω σε κτ. ό,τι απαιτείται για τη βελτίωση της κατάστασής του και κυρίως της εξωτερικής του εμφάνισης: περιποιούμαι τον κήπο. περιποιούμαι τα λουλούδια. περιποιούμαι ένα χώρο, ευπρεπίζω, συγυρίζω κτλ. περιποιούμαι την εμφάνισή μου / τα μαλλιά μου. || Περιποιημένη εμφάνιση. Περιποιημένα ρούχα. Περιποιημένα μαλλιά. Kυκλοφορεί πάντοτε περιποιημένη. ANT απεριποίητος. γ. περιποιούμαι τον εαυτό μου, φροντίζω, ευπρεπίζω την εμφάνισή μου: Περιποιήσου λίγο· μη βγαίνεις έτσι έξω. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback