περίσσεια  

  • Überschuss
    upvotedownvote
  • überschüssige
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Οίδημα είναι η περίσσεια υγρού σε έναν οποιονδήποτε ιστό του ανθρώπινου σώματος είτε ενδοκυττάρια είτε εξωκυττάρια Είναι το οίδημα που έχει να κάνει ...

... } Με RONa αρχικά προς αλκοξυδιφθορομεθάνιο και στη συνέχεια, με περίσσεια RONa, προς διαλκοξυφθορομεθάνιο και τελικά τριαλκοξυμεθάνιο: ...

... } Με RONa αρχικά προς αλκοξυδιφθορομεθάνιο και στη συνέχεια, με περίσσεια RONa, προς διαλκοξυφθορομεθάνιο και τελικά τριαλκοξυμεθάνιο: ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

perissia, perisseia


Deutsche Synonyme zu: περίσσεια

Ausbeute Überschuss Erwerb Gewinnspanne Marge Einnahmen Einkünfte Erlös Ertrag Gewinnmarge Gewinn Rendite Verdienstspanne Profit Mehrwert Surplus Wertzuwachs Kassenüberschuss Mehrbetrag Kassendifferenz (ein) Plus (in der Kasse)


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ περίσσεια περίσσειες
Genitiv περίσσειας περισσειών
Akkusativ περίσσεια περίσσειες
Vokativ περίσσεια περίσσειες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15