παροτρύνω Verb  [parotrino, parotrynw]

  Verb
(4)
  Verb
(0)

Etymologie zu παροτρύνω

παροτρύνω altgriechisch παροτρύνω παρά + ὀτρύνω indoeuropäisch (Wurzel) *(s)twer-


GriechischDeutsch
Θέλω να παροτρύνω τους αρμοδίους να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες οδηγών θα λειτουργούν ακόμα και όταν δεν θα γίνονται πλέον συνεδριάσεις τις Παρασκευές, επειδή θα υπάρξουν πολλά μέλη που θα εκμεταλλευτούν πλήρως την Πέμπτη και θα πρέπει να μπορούν την Παρασκευή να φτάνουν με κάποιο τρόπο στα μεταφορικά μέσα με τα οποία θα ταξιδέψουν.Ich möchte anregen, daß die zuständigen Gremien sicherstellen, daß aber doch der Fahrerdienst funktioniert, wenn freitags nicht getagt wird, denn es wird viele Mitglieder geben, die jedenfalls den Donnerstag dann hier voll ausnutzen und freitags auf irgendeinem Wege zu ihren Verkehrsmitteln kommen möchten.

Übersetzung bestätigt

Θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να αποστείλει ομάδα εμπειρογνωμόνων στις τοποθεσίες ασφαλτούχου άμμου στον Καναδά για τη διενέργεια ανεξάρτητης ανάλυσης της ασφαλτούχου άμμου, στο πλαίσιο των προτάσεων τροποποίησης της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων πριν από τον Δεκέμβριο του 2012, με την πιθανή προσθήκη συμπληρωματικών μέτρων για τους προμηθευτές, ενόψει της μείωσης του κύκλου ζωής των αερίων του θερμοκηπίου κατά 2% ανά μονάδα ενέργειας.Ich möchte die Kommission anregen, eine Expertengruppe zu entsenden, um die ölhaltigen Sande in Kanada zu besichtigen und eine unabhängige Analyse der ölhaltigen Sande durchzuführen, da sie bis Dezember 2012 Änderungen der Richtlinie über Kraftstoffqualität vorschlagen wird, mit der Möglichkeit, zusätzliche Maßnahmen für Kraftstoffanbieter einzuführen, um Lebenszyklus-Treibhausgase pro Energieeinheit um 2 % zu reduzieren.

Übersetzung bestätigt

Θα ήθελα να σας παροτρύνω να γίνονται τέτοιες συζητήσεις σε τακτά διαστήματα και για άλλα θέματα.Ich möchte anregen, dies in gewissen Abständen auch zu anderen Dingen durchzuführen.

Übersetzung bestätigt

Έτσι θέλω να σας παροτρύνω όλους σήμερα να μπείτε στη φωτογραφία, και να μη διστάζετε να πάτε σε κάποιον και να τον ρωτήσετε,Ich möchte jeden von Ihnen heute dazu anregen, mit in das Bild zu kommen und zögern Sie nicht jemanden zu fragen:

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu παροτρύνω

παροτρύνω [parotríno] -ομαι : με τα κατάλληλα λόγια, με πειστικά επιχειρήματα ενισχύω τη διάθεση ή την τάση κάποιου να κάνει, να τολμήσει κτ., τον προτρέπω, τον παρακινώ, τον ενθαρρύνω: Tον παρότρυνε να ακολουθήσει τη θεατρική καριέρα. Mε παροτρύνει να ασχοληθώ συστηματικά με τη μουσική.

[λόγ. < αρχ. παροτρύνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback