παρακαλώ Verb  [parakalo, parakalw]

  Verb
(588)
(0)

Etymologie zu παρακαλώ

παρακαλώ altgriechisch παρακαλέω / παρακαλῶ παρά + καλέω / καλῶ


GriechischDeutsch
Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς χορηγείται η ένεση στον εαυτό σας, ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παρακαλώ ζητήστε βοήθεια από το γιατρό σας ή τη νοσοκόμα.Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie sich selbst die Injektion geben sollen oder wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitten Sie Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal um Hilfe.

Übersetzung bestätigt

Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που θα χρειαστεί να μετακινηθούν με αυτοκίνητο τις προσεχείς εβδομάδες, στέλνω τις θερμότερες ευχές μου και τους παρακαλώ να επιδείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή την περίοδο των εορτών.Den europäischen Bürgern, die in den kommenden Wochen mit dem Auto unterwegs sein müssen, möchte ich meine besten Wünsche übermitteln und sie bitten, in dieser Jahreszeit besonders vorsichtig zu sein.

Übersetzung bestätigt

Σας παρακαλώ να έχετε υπομονή και να με ανεχτείτε για δύο λεπτά.Ich möchte Sie bitten, mir nun ein paar Minuten lang Gehör zu schenken.

Übersetzung bestätigt

Ως εκ τούτου, παρακαλώ το Κοινοβούλιο να στηρίξει την τροπολογία 108, όπου η φράση "η ρύπανση των υδάτων από μεμονωμένους ρύπους" αντικαθίσταται με τη διατύπωση "πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων με συνεχή μείωση των απορρίψεων" .In diesem Zusammenhang möchte ich das Parlament bitten, den Änderungsantrag 108 zu unterstützen, durch den die Worte "Wasserverschmutzung durch einzelne Schadstoffe " ersetzt werden durch "Verhütung der Verschmutzung des Wassers durch kontinuierliche Verringerung der Emissionen ".

Übersetzung bestätigt

Σας παρακαλώ πολύ να επιβεβαιώσετε ότι, εάν ένας υπάλληλος δήλωσε ότι μια αυστριακή επιχείρηση αποκλείεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή σε κοινά προγράμματα ανταλλαγής, τότε ο συγκεκριμένος υπάλληλος έσφαλε, ενώ αν δεν το είπε τότε δεν υπάρχει είδηση.Ich möchte sie bitten zu bestätigen, daß ein Beamter einen Fehler begeht, wenn er sagt, ein österreichisches Unternehmen werde in irgendeiner Weise von der Teilnahme an gemeinschaftlichen Austauschprojekten ausgeschlossen. Falls er es nicht gesagt hat, dann war es eine Falschmeldung.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
bitten
einladen

Grammatik

Grammatik zu παρακαλώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
parakalo">παρακαλάω, παρακαλώπαρακαλάμε, παρακαλούμε
παρακαλάςπαρακαλάτε
παρακαλάει, παρακαλάπαρακαλάν(ε), παρακαλούν(ε)
Imper
fekt
παρακαλούσα, παρακάλαγαπαρακαλούσαμε, παρακαλάγαμε
παρακαλούσες, παρακάλαγεςπαρακαλούσατε, παρακαλάγατε
παρακαλούσε, παρακάλαγεπαρακαλούσαν(ε), παρακάλαγαν, παρακαλάγανε
Aoristπαρακάλεσαπαρακαλέσαμε
παρακάλεσεςπαρακαλέσατε
παρακάλεσεπαρακάλεσαν, παρακαλέσαν(ε)
Perf
ekt
έχω παρακαλέσειέχουμε παρακαλέσει
έχεις παρακαλέσειέχετε παρακαλέσει
έχει παρακαλέσειέχουν παρακαλέσει
Plu
perf
ekt
είχα παρακαλέσειείχαμε παρακαλέσει
είχες παρακαλέσειείχατε παρακαλέσει
είχε παρακαλέσειείχαν παρακαλέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρακαλάω, θα παρακαλώθα παρακαλάμε, θα παρακαλούμε
θα παρακαλάςθα παρακαλάτε
θα παρακαλάει, θα παρακαλάθα παρακαλάν(ε), θα παρακαλούν(ε)
Fut
ur
θα παρακαλέσωθα παρακαλέσουμε, θα παρακαλέσομε
θα παρακαλέσειςθα παρακαλέσετε
θα παρακαλέσειθα παρακαλέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παρακαλέσειθα έχουμε παρακαλέσει
θα έχεις παρακαλέσειθα έχετε παρακαλέσει
θα έχει παρακαλέσειθα έχουν παρακαλέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρακαλάω, να παρακαλώνα παρακαλάμε, να παρακαλούμε
να παρακαλάςνα παρακαλάτε
να παρακαλάει, να παρακαλάνα παρακαλάν(ε), να παρακαλούν(ε)
Aoristνα παρακαλέσωνα παρακαλέσουμε, να παρακαλέσομε
να παρακαλέσειςνα παρακαλέσετε
να παρακαλέσεινα παρακαλέσουν(ε)
Perfνα έχω παρακαλέσεινα έχουμε παρακαλέσει
να έχεις παρακαλέσεινα έχετε παρακαλέσει
να έχει παρακαλέσεινα έχουν παρακαλέσει
Imper
ativ
Presπαρακάλα, παρακάλαγεπαρακαλάτε
Aoristπαρακάλεσε, παρακάλαπαρακαλέστε
Part
izip
Presπαρακαλώντας
Perfέχοντας παρακαλέσει
InfinAoristπαρακαλέσει

Griechische Definition zu παρακαλώ

παρακαλώ [parakaló] & -άω, -ιέμαι αόρ. παρακάλεσα, απαρέμφ. παρακαλέσει & -ούμαι Ρ.10.10β παθ. αόρ. και παρακλήθηκα, απαρέμφ. και παρακληθεί : 1. ζητώ ευγενικά, ικετευτικά από κπ. να κάνει κτ. (μια χάρη, μια εξυπηρέτηση, να συγκατατεθεί σε κτ. κτλ.): Tον παρακάλεσα να με βοηθήσει. Παρακάλεσε πολλούς, για να βρει αυτή τη θεσούλα. Aύριο θα με παρακαλάς κι εγώ δε θα θέλω. Mη νομίζεις ότι θα σε παρακαλέσω κιόλας. Ο διάσημος συγγραφέας παρακλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση. Οι επιβάτες παρακαλούνται να μην καπνίζουν. || παρακαλώ το Θεό: α. προσεύχομαι, ζητώ από το Θεό: παρακαλώ το Θεό να σ΄ έχει καλά. β. εύχομαι: Παρακάλα το Θεό να προλάβουμε / να βρούμε θέση να κάτσουμε. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback