παρακαλώ  

  • Bitte
    upvotedownvote
  • bitten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Με συγχωρείτε, παρακαλώ.

Τον λογαριασμό, παρακαλώ.

Δύο καφέδες, παρακαλώ.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, anmaretto


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

parakalo, parakalw


Deutsche Synonyme zu: παρακαλώ

Bitte Bittgesuch Gesuch Petition Antrag Desiderat Desideratum Wunsch Nachfrage Ersuchen Ansuchen freundliches Ersuchen Anliegen Wunschliste Appell Befürwortung Aufforderung Aufruf Ausrufung Aufgebot Proklamation Rogation Litanei Fürbitte bitten anhalten auffordern einladen jemanden angehen (um) (sich) an jemanden wenden (um, wegen)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15