παρακαλώ  Verb  [parakalo, parakalw]


Beispielsätze παρακαλώ

... Σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις εάν σε έχω πληγώσει. ...

... Μπορώ να έχω ένα φλυτζάνι με πάγο, παρακαλώ ; ...

... Καλέστε με παρακαλώ σε αυτόν τον αριθμό. ...

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Beispielsätze bitten

... Du hättest sie um Hilfe bitten sollen. ...

... Hätte ich um deine Erlaubnis bitten sollen? ...

... Leute bitten Dich um Kritik, möchten aber nur Lob. ...

Quelle: Wolf, MUIRIEL, landano

Grammatik


ΠΑΡΑΚΑΛΩ
I request
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
parakalo">παρακαλάω, παρακαλώπαρακαλάμε, παρακαλούμε
παρακαλάςπαρακαλάτε
παρακαλάει, παρακαλάπαρακαλάν(ε), παρακαλούν(ε)
Imper
fekt
παρακαλούσα, παρακάλαγαπαρακαλούσαμε, παρακαλάγαμε
παρακαλούσες, παρακάλαγεςπαρακαλούσατε, παρακαλάγατε
παρακαλούσε, παρακάλαγεπαρακαλούσαν(ε), παρακάλαγαν, παρακαλάγανε
Aoristπαρακάλεσαπαρακαλέσαμε
παρακάλεσεςπαρακαλέσατε
παρακάλεσεπαρακάλεσαν, παρακαλέσαν(ε)
Perf
ekt
έχω παρακαλέσειέχουμε παρακαλέσει
έχεις παρακαλέσειέχετε παρακαλέσει
έχει παρακαλέσειέχουν παρακαλέσει
Plu
perf
ekt
είχα παρακαλέσειείχαμε παρακαλέσει
είχες παρακαλέσειείχατε παρακαλέσει
είχε παρακαλέσειείχαν παρακαλέσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρακαλάω, θα παρακαλώθα παρακαλάμε, θα παρακαλούμε
θα παρακαλάςθα παρακαλάτε
θα παρακαλάει, θα παρακαλάθα παρακαλάν(ε), θα παρακαλούν(ε)
Fut
ur
θα παρακαλέσωθα παρακαλέσουμε, θα παρακαλέσομε
θα παρακαλέσειςθα παρακαλέσετε
θα παρακαλέσειθα παρακαλέσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παρακαλέσειθα έχουμε παρακαλέσει
θα έχεις παρακαλέσειθα έχετε παρακαλέσει
θα έχει παρακαλέσειθα έχουν παρακαλέσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρακαλάω, να παρακαλώνα παρακαλάμε, να παρακαλούμε
να παρακαλάςνα παρακαλάτε
να παρακαλάει, να παρακαλάνα παρακαλάν(ε), να παρακαλούν(ε)
Aoristνα παρακαλέσωνα παρακαλέσουμε, να παρακαλέσομε
να παρακαλέσειςνα παρακαλέσετε
να παρακαλέσεινα παρακαλέσουν(ε)
Perfνα έχω παρακαλέσεινα έχουμε παρακαλέσει
να έχεις παρακαλέσεινα έχετε παρακαλέσει
να έχει παρακαλέσεινα έχουν παρακαλέσει
Imper
ativ
Presπαρακάλα, παρακάλαγεπαρακαλάτε
Aoristπαρακάλεσε, παρακάλαπαρακαλέστε
Part
izip
Presπαρακαλώντας
Perfέχοντας παρακαλέσει
InfinAoristπαρακαλέσειPerson Wortform
Präsens ich bitte
du bittest
er, sie, es bittet
Präteritum ich bat
Konjunktiv II ich bäte
Imperativ Singular bitte!
Plural bittet!
Perfekt Partizip II Hilfsverb
gebeten haben
Alle weiteren Formen: Flexion:bitten


Griechische Definition zu παρακαλώ

παρακαλώ [parakaló] & -άω, -ιέμαι αόρ. παρακάλεσα, απαρέμφ. παρακαλέσει & -ούμαι Ρ.10.10β παθ. αόρ. και παρακλήθηκα, απαρέμφ. και παρακληθεί : 1. ζητώ ευγενικά, ικετευτικά από κπ. να κάνει κτ. (μια χάρη, μια εξυπηρέτηση, να συγκατατεθεί σε κτ. κτλ.): Tον παρακάλεσα να με βοηθήσει. Παρακάλεσε πολλούς, για να βρει αυτή τη θεσούλα. Aύριο θα με παρακαλάς κι εγώ δε θα θέλω. Mη νομίζεις ότι θα σε παρακαλέσω κιόλας. Ο διάσημος συγγραφέας παρακλήθηκε να συμμετάσχει στην εκδήλωση. Οι επιβάτες παρακαλούνται να μην καπνίζουν. || παρακαλώ το Θεό: α. προσεύχομαι, ζητώ από το Θεό: παρακαλώ το Θεό να σ΄ έχει καλά. β. εύχομαι: Παρακάλα το Θεό να προλάβουμε / να βρούμε θέση να κάτσουμε. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu παρακαλώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15