{η}  παρέμβαση Subst.  [paremvasi, parembash]

{die}    Subst.
(1562)
{die}    Subst.
(2)

Etymologie zu παρέμβαση

παρέμβαση παρεμβαίνω παρά + εμ ( εν) + βαίνω


GriechischDeutsch
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η IKB αποτελούσε προβληματική επιχείρηση υπό την έννοια της αιτιολογικής σκέψης 9 των κατευθυντήριων γραμμών και χωρίς την παρέμβαση της KfW, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα ήταν σε θέση να αντισταθεί πολύ περισσότερο στην κρίση ρευστότητας.Nach Auffassung der Kommission war die IKB ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Randnummer 9 der Leitlinien und wäre ohne die Intervention der KfW mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage gewesen, der Liquiditätskrise sehr viel länger standzuhalten.

Übersetzung bestätigt

Ακόμη και αν η λογιστική αξία της ΙΚΒ ανερχόταν πράγματι σε 620 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή υπέδειξε ότι η πορεία της μετοχής της ΙΚΒ ήδη πριν από την παρέμβαση της KfW είχε πέσει σημαντικά, σε σημείο που η αξία της συμμετοχής της KfW στην IKB τη χρονική στιγμή της παρέμβασης δεν αντιστοιχούσε κατά πάσα πιθανότητα στην εν λόγω λογιστική αξία.Auch wenn der Buchwert der IKB in der Tat 620 Mio. EUR betrug, wies die Kommission bereits in der Einleitungsentscheidung darauf hin, dass der Kurs der IKB-Aktie schon vor der KfW-Intervention deutlich gefallen war, so dass der Wert der Beteiligung der KfW an der IKB zum Zeitpunkt der Intervention höchstwahrscheinlich nicht diesem Buchwert entsprach.

Übersetzung bestätigt

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει την παρέμβαση του διαμεσολαβητή.Im Fall einer abschlägigen Antwort kann der Betreffende die Intervention des Vermittlers beantragen.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή είχε αμφιβολίες ως προς το επιχείρημα ότι το μέτρο μπορεί να δικαιολογηθεί ως παρέμβαση ιδιώτη επενδυτή στην οικονομία της αγοράς, διότι δεν στηρίζεται από προβλέψεις ή οικονομική ανάλυση.Die Kommission bezweifelte das Argument, die Maßnahme lasse sich als Intervention im Rahmen des Grundsatzes des marktwirtschaftlich handelnden Kapitalgebers rechtfertigen. Dieses Argument wurde weder durch Prognosen noch Finanzanalysen gestützt.

Übersetzung bestätigt

Αυτό δεν ισχύει, παραδείγματος χάρη, στην περίπτωση μιας ιδιωτικής παρέμβασης η οποία αφορά μόνο το 3,3 % του συνολικού διακυβευόμενου ποσού,η ιδιωτική παρέμβαση πρέπει επίσης να συμπίπτει χρονικά με τη δημόσια παρέμβαση.Dies ist beispielsweise bei einem privaten Engagement von nur 3,3 % des Betrags, um den es geht, nicht der Fall;das private Engagement muss gleichzeitig mit der Intervention der öffentlichen Hand erfolgen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Noch keine Grammatik zu παρέμβαση.Singular

Plural

Nominativdie Intervention

die Interventionen

Genitivder Intervention

der Interventionen

Dativder Intervention

den Interventionen

Akkusativdie Intervention

die Interventionen
Singular

Plural

Nominativdie Zwischenbemerkung

die Zwischenbemerkungen

Genitivder Zwischenbemerkung

der Zwischenbemerkungen

Dativder Zwischenbemerkung

den Zwischenbemerkungen

Akkusativdie Zwischenbemerkung

die Zwischenbemerkungen
Griechische Definition zu παρέμβαση

παρέμβαση η [parémvasi] : η παρεμβολή, η επέμβαση, η μεσολάβηση σε μια διαδικασία, σε ένα πεδίο σχέσεων με στόχο την αλλαγή, την αποκατάσταση, το συμβιβασμό κτλ.: Πολιτική / διοικητική / κρατική / κοινωνική / δικαστική παρέμβαση. H παρέμβασή του στη συζήτηση / στη διαμάχη ήταν αποφασιστική. Οι όμηροι απελευθερώθηκαν ύστερα από παρέμβαση της κυβέρνησης. H απεργία λύθηκε ύστερα από παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού. Kάνω παρέμβαση, παρεμβαίνω. Tο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς περιορίζει πολύ την παρέμβαση του κράτους στην οικονομία. || (νομ.) η ανάμειξη τρίτου (που έχει νόμιμο συμφέρον) σε δίκη που γίνεται ανάμεσα σε άλλους: Εκούσια / κύρια / αναγκαστική παρέμβαση.

[λόγ. παρεμ(βαίνω) -βα(σις) -ση κατά το σχ.: παρεκβαίνω - παρέκβασις, μτφρδ. γαλλ. intervention]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback