{ο}  πάτος Subst.  [patos]

{der}    Subst.
(18)
{der}    Subst.
(6)
(0)
{die}    Subst.
(0)
{die}    Subst.
(0)

Etymologie zu πάτος

πάτος altgriechisch πάτος


GriechischDeutsch
Α, ο πάτος αυτού του κουτιού έχει ηλεκτρισμό εδώ μέσα, ενώ αυτό δεν έχει ηλεκτρισμό.Oh, der Boden dieser Schachtel hat Elektrizät drin, und dieser hier hat keine Elektrizität.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
πάτος κοιλάδαςGriechische Definition zu πάτος

πάτος ο [pátos] : (οικ.) I1α. βυθός: Bούλιαξε στον πάτο της θάλασσας. β. πυθμένας: Tο νερό έφτασε στον πάτο του πηγαδιού. || η βάση ενός δοχείου: Tο καζάνι τρύπησε στον πάτο. Άδειασε το ποτήρι ως τον πάτο, το ήπιε όλο. (έκφρ.) άσπρο πάτο!, προτροπή σε συμπότη να πιει όλο το ποτήρι με το ποτό. από τον πάτο ως την κορφή, από πάνω έως κάτω. ΦΡ πιάνω* πάτο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback