οπωσδήποτε Adv.  [oposdipote, oposthipote, opwsdhpote]

  Adj.
(774)
(496)
(64)
keine Frage (ugs.)
(1)

Etymologie zu οπωσδήποτε

οπωσδήποτε altgriechisch ὅπως δήποτε


GriechischDeutsch
Η έννοια της ομοιότητας πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο σύγχυσης.Es ist unbedingt erforderlich, den Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen.

Übersetzung bestätigt

Η Γερμανία εξακολουθεί να επικαλείται ότι η φυγή των συνδρομητών της καλωδιακής τηλεόρασης δεν πρέπει οπωσδήποτε να συνδέεται με την εισαγωγή της DVB-T.Deutschland macht nach wie vor geltend, dass eine Kabelkundenabwanderung nicht unbedingt mit der Einführung von DVB-T zusammenhängen müsse.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, το επίπεδο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCBs δεν είναι οπωσδήποτε το ίδιο σε όλα τα μέρη του ψαριού.Zudem ist der Gehalt nicht unbedingt in allen Teilen eines Fisches gleich.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή δεν συμφωνεί ότι ο αναθεωρημένος δασμός πρέπει οπωσδήποτε να είναι χαμηλότερος από τον αρχικό δασμό· σημειώνει ωστόσο ότι στην εν λόγω περίπτωση τυγχάνει να είναι χαμηλότερος από τον αρχικό δασμό.Die Kommission ist nicht der Ansicht, dass der neue Zoll unbedingt niedriger sein muss als der ursprüngliche Zoll, weist aber darauf hin, dass er niedriger ist.

Übersetzung bestätigt

Δεν θα πρέπει να αποτελούν στόχους τους οποίους πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχει η ΕΤΕπ.Es sollte sich nicht um Zielbeträge handeln, die die EIB unbedingt erreichen muss.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu οπωσδήποτε.Griechische Definition zu οπωσδήποτε

οπωσδήποτε [opozδípote] επίρρ. : σε κάθε περίπτωση: Θα περάσω οπωσδήποτε από το σπίτι σας για να σας δω. || με χρονικό επίρρημα, δηλώνει με ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα το χρόνο τέλεσης μιας πράξης: Θα φύγουμε οπωσδήποτε αύριο. || συχνά για να τονίσει την επιτακτική ανάγκη: Πρέπει να τον εξετάσει οπωσδήποτε και ένας ειδικός γιατρός.

[λόγ. < αρχ. φρ. ὅπως δήποτε]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback