ολότελα Adv.  [olotela]

(2)

Etymologie zu ολότελα

ολότελα Koine-Griechisch ὁλοτελῶς ὁλοτελής


GriechischDeutsch
Επομένως σκοπός δεν μπορεί να είναι να στερηθούν ολότελα τα κράτη αυτά το μέσο των φορολογικών κινήτρων με την εφαρμογή ενός απόλυτα εναρμονισμένου φορολογικού συστήματος στην Ευρώπη.Das Ziel darf deshalb nicht darin bestehen, diesen Ländern das Steuerinstrument vollständig zu nehmen, beispielsweise durch die Ausarbeitung eines ganz und gar einheitlichen europäischen Körperschaft­steuersystems.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu ολότελα.Griechische Definition zu ολότελα

ολότελα [olótela] επίρρ. : εντελώς: Είναι ολότελα παλαβός. Δεν ήμουν ολότελα ξύπνιος. ΦΡ απ΄ το ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα, για μετριασμό στόχων ή απαιτήσεων ύστερα από σχετική αποτυχία.

[μσν. ολότελα < ελνστ. ὁλοτελ(ῶς) μεταπλ. ]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback