ολοσχερής -ής -ές Adj.  [oloscheris -is -es, olosxerhs -hs -es]

(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

  • ολοσχερής (maskulin)
  • ολοσχερής (feminin)
  • ολοσχερές (neutrum)


Griechische Definition zu ολοσχερής -ής -ές

ολοσχερής -ής -ές [olosxerís] : που αφορά όλα τα στοιχεία της έννοιας στην οποία αναφέρεται: ολοσχερής -ής -ές ήττα. Yπέστησαν ολοσχερή καταστρο φή. ολοσχερώς ΕΠIΡΡ εντελώς, πλήρως: Tο εργαστήριο καταστράφηκε ολοσχερής -ής -ές.

[λόγ. < αρχ. ὁλοσχερής· λόγ. < ελνστ. ὁλοσχερῶς]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback