να  

  • um zu
    upvotedownvote
  • zu
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σας είπα ήδη ότι δεν είναι εδώ.

Τα αγγλικά δεν είναι εύκολα, αλλά είναι ενδιαφέροντα.

Eίχα ένα ατύχημα.

Quelle: Sprachprofi, Sprachprofi, Sprachprofi


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

na


Deutsche Synonyme zu: να

zu nach nach (nicht-standardsprachlich) dicht abgeschlossen abgesperrt versperrt verschlossen verriegelt gesperrt geschlossen trunken hacke voll besoffen breit betrunken alkoholisiert blau im Rausch strunz stoned berauscht voll wie eine Haubitze hackevoll abgefüllt bezecht unter Alkohol strack zugedröhnt zugeknallt drauf drogenberauscht bekifft à zu je zu jeweils für je für jeweils um

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15