μπορώ  

  • ich kann
    upvotedownvote
  • Können
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν μπορώ να σκεφτώ μια καλή δικαιολογία που άργησα για τον οδοντίατρο.

Δεν μπορώ να απαντήσω την ερώτησή σου.

Δεν μπορώ να φανταστώ έναν κόσμο χωρίς τον ηλεκτρισμό.

Quelle: anmaretto, ellasevia, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

boro, mporw


Deutsche Synonyme zu: μπορώ

Ahnung Sachkenntnis Kompetenz Kenntnisstand Wissensstand Kenntnis Sachkunde Können Sachverstand Know-how Rüstzeug Wissen Fähigkeit Expertise Horizont Kenne Techne bringen schaffen wissen zu (ältere Sprache) (es) verstehen zu Geübtheit Versiertheit Gewandtheit Trainiertheit Routiniertheit Kennerschaft (es) fertigbringen (zu) (es) übers Herz bringen (zu) (sich) überwinden (zu)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15