μισός -ή -ό Adj.  [misos -i -o, misos -h -o]

(174)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει θέσει ως μέγιστο επιτρεπτό όριο θορύβου εκτός κλειστών χώρων (οικίες, γραφεία) τα 55 dB(A), όμως σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, ο μισός αστικός πληθυσμός εκτίθεται σε υψηλότερα επίπεδα θορύβου.Die Weltgesundheitsorganisation fordert außer­halb geschlossener Bereiche (wie Häuser oder Büroräume) einen Lärmhöchstpegel von 55 dB(A), die Europäische Umweltagentur geht jedoch davon aus, dass in Stadtgebieten die Hälfte der Bevölkerung höheren Lärmpegeln ausgesetzt ist.

Übersetzung bestätigt

Ο χρόνος που απαιτείται για την επίτευξη της μέγιστης συγκέντρωσης ινσουλίνης (Tmax), είναι κατά κανόνα ο μισός αυτού της υποδορίως χορηγούμενης ταχείας δράσης ανθρώπινης ινσουλίνης.Die Dauer bis zur maximalen Insulinkonzentration (Tmax) ist normalerweise halb so lang wie die nach subkutan injiziertem, schnell wirkendem Humaninsulin.

Übersetzung bestätigt

Στις δύο πρώτες μελέτες, ο αριθμός των υποτροπών ανά έτος στους ασθενείς που έλαβαν Gilenya ήταν περίπου ο μισός από τον αντίστοιχο αριθμό που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.In den ersten beiden Studien war die Anzahl der Schübe pro Jahr bei den Patienten, die mit Gilenya behandelt wurden, etwa halb so hoch wie bei den Patienten, die Placebo erhielten.

Übersetzung bestätigt

Στην τρίτη μελέτη, ο αριθμός των υποτροπών σε ασθενείς που έλαβαν Gilenya ήταν επίσης περίπου ο μισός από τον αντίστοιχο αριθμό που παρατηρήθηκε σε ασθενείς που έλαβαν βήτα ιντερφερόνη.In der dritten Studie war die Anzahl der Schübe bei Patienten, die mit Gilenya behandelt wurden, ebenfalls etwa halb so hoch wie bei den Patienten, die Beta-Interferon erhielten.

Übersetzung bestätigt

Ο φόρος της τάξεως του 32% είναι ο μισός σχεδόν συντελεστής από αυτόν που ισχύει στη Γαλλία και, επίσης, είναι χαμηλότερος από τον ελάχιστο συντελεστή του 57% που ορίζεται για την ΕΕ συνολικά.Mit 32 % ist der Steuersatz fast halb so hoch wie in Frankreich und liegt er auch unter dem für die EU insgesamt auf 57 % festgelegten Minimum.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • μισός (maskulin)
  • μισή (feminin)
  • μισό (neutrum)


Griechische Definition zu μισός -ή -ό

μίσος το [mísos] Ο46α : συναίσθημα έντονης εχθρότητας που κάνει τον άνθρωπο να επιθυμεί το κακό για εκείνον εναντίον του οποίου αυτό στρέφεται. ANT αγάπη: Tους χωρίζει άσπονδο μισός -ή -ό. Tρέφω έντονο / θανάσιμο μισός -ή -ό για κπ. Tο μισός -ή -ό τον οδήγησε στο έγκλημα. || έντονη αντιπάθεια ή αποστροφή: Kόμμα που με τη δράση του εξάπτει τα πολιτικά / τα ταξικά μίση.

[λόγ. < αρχ. μῖσος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback