{το}  μετρό Subst.  [metro]

(1480)
(416)
{die}    Subst.
(96)
{das}    Subst.
(72)
{die}    Subst.
(19)
{die}    Subst.
(8)
{der}  
Zollstock (ugs.)
  Subst.
(0)
{das}    Subst.
(0)

Etymologie zu μετρό

μετρό französisch métro métropolitain métropole, μεγάλη πόλη μητρόπολη (αντιδάνειο)


GriechischDeutsch
Συγκοινωνίες: λεωφορείο, μετρό, τραμ και παρόμοια μεταφορικά μέσα.Öffentlicher Verkehr: Bus, U-Bahn, Straßenbahn oder Ähnliches.

Übersetzung bestätigt

Οι συνέπειες αυτές λαμβάνονται υπόψη αφού καθοριστεί η αγορά και προσδιοριστούν τα μερίδια αγοράς.Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό για την Επιτροπή να έχει πληροφορίες σχετικά τόσο με εύκολα υποκατάστατα προϊόντα όσο και με λιγότερο τέλεια προϊόντα αντικατάστασης.[Παράδειγμα τέλειας αντικατάστασης: ηλεκτρισμός που παράγεται με βάση τον άνθρακα και ηλεκτρισμός που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.]Θεωρούνται εν μέρει υποκατάστατα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που μπορούν να αντικατασταθούν αμοιβαίως μόνο μέσα σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο, μόνο κατά τη διάρκεια μέρους του έτους ή μόνο για ορισμένες χρήσεις. [Παραδείγματα: για τη μεταφορά επιβατών, οι μεταφορές με σιδηρόδρομο, μετρό, τραμ και λεωφορείο, θα ήταν εν μέρει υποκατάστατα σε εθνική κλίμακα επειδή αυτές οι μορφές μεταφορών συνυπάρχουν μόνο μέσα σε ορισμένο γεωγραφικό χώρο.Daher ist es für die Kommission wichtig, dass sie Informationen sowohl über die Produkte erhält, die die betreffenden Produkte leicht ersetzen können, als auch über die weniger guten für ein hundertprozentigen Substitutionsprodukt: Strom, der aus Kohle gewonnen wird, wird ersetzt durch Strom, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird.)Als nur teilweise austauschbare Produkte und Dienstleistungen gelten solche, die sich gegenseitig nur innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets, während einer bestimmten Zeit im Jahr oder nur für bestimmte Verwendungszwecke ersetzen können. (Beispiele: bei der Personenbeförderung: Eisenbahn, U-Bahn, Straßenbahn und Bus; sie wären auf nationaler Ebene nur teilweise austauschbar, da diese Verkehrsmittel nur innerhalb eines bestimmten geografischen Gebiets koexistieren.

Übersetzung bestätigt

Οι σχετικοί τομείς ή δραστηριότητες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:Ηλεκτρισμός (παραγωγή, μεταφορά, διανομή)· αέριο (παραγωγή, μεταφορά, διανομή)· θερμότητα (παραγωγή, μεταφορά, διανομή)· υδρογονάνθρακες (αναζήτηση και εξόρυξη)· άνθρακας και άλλα στερεά καύσιμα (αναζήτηση και εξόρυξη)· πόσιμο νερό (παραγωγή, μεταφορά, διανομή)· αστικές μεταφορές (λεωφορείο, μετρό και παρόμοια μέσα μεταφοράς)· σιδηρόδρομος (μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων· διάθεση των υποδομών και διαχείριση/εκμετάλλευση των ίδιων των μεταφορικών υπηρεσιών)· λιμένες (θαλάσσιοι ή εσωτερικής ναυσιπλοΐας, διάθεση των υποδομών και διαχείριση/εκμετάλλευση)· αερολιμένες (διάθεση των υποδομών και διαχείριση/εκμετάλλευση) και ταχυδρομικές υπηρεσίες.Die betreffenden Tätigkeiten oder Bereiche können wie folgt zusammengefasst werden:Elektrizität (Erzeugung, Fortleitung, Abgabe), Gas (Erzeugung, Fortleitung, Abgabe), Wärme (Erzeugung, Fortleitung, Abgabe), Kohlenwasserstoffe (Exploration und Gewinnung), Kohle und andere feste Brennstoffe (Aufsuchen und Förderung), Trinkwasser (Gewinnung, Fortleitung, Abgabe), städtischer Verkehr (Bus, U-Bahn und ähnliches), Eisenbahn (Beförderung von Personen und Waren, Bereitstellung von Infrastruktur und Verwaltung/Betrieb der eigentlichen Verkehrsleistungen), Häfen (Seehäfen und Binnenhäfen, Bereitstellung von Infrastruktur und Verwaltung/Betrieb), Flughäfen (Bereitstellung von Infrastruktur und Verwaltung/Betrieb), und Postdienste.

Übersetzung bestätigt

Η ημερήσια αποζημίωση που καταβάλλεται για κάθε ημέρα συνέντευξης καλύπτει κατ’ αποκοπή όλες τις δαπάνες στον τόπο της συνέντευξης, συμπεριλαμβανομένων παραδείγματος χάριν των εξόδων για γεύματα και τις μετακινήσεις σε τοπική κλίμακα (λεωφορείο, τραμ, τρένο, μετρό, ταξί, στάθμευση, διόδια αυτοκινητοδρόμων κ.λπ.), καθώς και τα ασφάλιστρα ταξιδίου και ατυχήματος.Das pro Gesprächstag gezahlte Tagegeld deckt pauschal alle Ausgaben am Ort des Gesprächs ab, unter anderem auch Kosten für Verpflegung und Beförderung am Ort (Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Taxi, Parkgebühren, Maut usw.) sowie für die Reiseund Unfallversicherung.

Übersetzung bestätigt

Τραμ, λεωφορείο, μετρό και υπόγειος σιδηρόδρομοςStraßenbahn, Bus, U-Bahn

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu μετρό.Singular

Plural

Nominativdie Straßenbahn

die Straßenbahnen

Genitivder Straßenbahn

der Straßenbahnen

Dativder Straßenbahn

den Straßenbahnen

Akkusativdie Straßenbahn

die Straßenbahnen
Singular 1Singular 2

Plural

Nominativder Meterdas Meter

die Meter

Genitivdes Metersdes Meters

der Meter

Dativdem Meterdem Meter

den Metern

Akkusativden Meterdas Meter

die Meter
Singular

Plural

Nominativdie Untergrundbahn

die Untergrundbahnen

Genitivder Untergrundbahn

der Untergrundbahnen

Dativder Untergrundbahn

den Untergrundbahnen

Akkusativdie Untergrundbahn

die Untergrundbahnen
Singular

Plural

Nominativdie Stadtbahn

die Stadtbahnen

Genitivder Stadtbahn

der Stadtbahnen

Dativder Stadtbahn

den Stadtbahnen

Akkusativdie Stadtbahn

die Stadtbahnen
Griechische Definition zu μετρό

μέτρο το [métro] : I1. κάθε μονάδα μετρήσεως: μετρό μήκους / βάρους / θερμοκρασίας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback