μαίνομαι  

  • rasend sein
    upvotedownvote
  • wüten sein
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Το Μαιν (γαλ. Main, προφέρεται "μεν") είναι μια από τις ιστορικές επαρχίες της Γαλλίας. Αντιστοιχεί γεωγραφικά στην πάλαι ποτέ κομητεία του Μαιν, με κεντρική ...

... Η Ερμενγάρδη του Μαιν (πέθανε το 1126) ήταν κόμισσα του Μαιν από το 1110 έως το 1126, κόρη του Ηλία Α΄, κόμητος του Μαιν και της Ματθίλδης του Σατώ-λε-Λουάρ ...

... Ο Μάιν (γερμ. Main) είναι ποταμός στη Γερμανία. Ο παραπόταμος του Ρήνου έχει συνολικό μήκος 524 km (συμπεριλαμβανομένου του Λευκού Μάιν 574 km). Ο ποταμός ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

menome, mainomai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15