μέσα  (mesa)  


Beispielsätze μέσα

Απαγορεύεται να καπνίζετε εδώ μέσα.

Με τρώει μέσα μου.

Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Quelle: ellasevia, enteka, enteka


Beispielsätze ich bin dabei

Nicht nur er, sondern auch ich bin dabei zu gehen.

Quelle: Tamy


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von μέσαμέσα

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15