μάχη  

  • Kampf
    upvotedownvote
  • Schlacht
    upvotedownvote

Beispielsätze

Μετά την μάχη αυτοί παρέδωσαν την πόλη στον εχθρό.

Ένας από τους φοιτητές μας λογομάχησε με τον καθηγητή.

Αυτοί πέθαναν στη μάχη.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

machi, maxh


Deutsche Synonyme zu: μάχη

Kampf Gefecht Schlacht Waffengang Treffen Kampfhandlungen Bataille Kampfgeschehen Spiel Runde Partie Match Begegnung Fight Wehr Schlagd Stauwerk Stauwehr Wuhr Werche Buhne Stack Höft Kribbe Schlenge

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15