μάλιστα  

  • in der Tat
    upvotedownvote
  • jawohl
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... εποχής και μάλιστα ειδικά για τον αρκετά εσωστρεφή λαό των Σπαρτιατών. Στην δε οδική απόσταση έπρεπε λογικά να προστεθεί και η θαλάσσια, και μάλιστα σε μια ...

... video, videos, movies, tv, series, serials, shows, music, Μάλιστα, σεφ! (2015-2016) ‒. «Μάλιστα, σεφ! (2015-2016) ‒ Greek-Movies». www.greek-movies.com ...

... την προστασία των Ρώσων συνεργάστηκε με τους αρματολούς, οργανώνοντας μάλιστα και την περίφημη μυστική συνέλευση των κλεφτοαρματολών όπου συμμετείχαν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

malista


Deutsche Synonyme zu: μάλιστα

tatsächlich real echt wahrlich in der Tat de facto in facto natürlich in Wahrheit wahrhaftig wirklich faktisch in Wirklichkeit wahrhaft praktisch beileibe nach Tatsachen nach Lage der Dinge in der Praxis realiter im Ergebnis Im Endergebnis in praxi man muss ganz ehrlich sagen fürwahr klar gewiss allerdings wohl wahr stimmt allerdings das ist allerdings richtig durchaus zutreffend in effectu jawohl ganz recht genau

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15