{το}  λουλούδι Subst.  [luludi, luluthi, loyloydi]

{die}    Subst.
(840)

Etymologie zu λουλούδι

λουλούδι mittelgriechisch λουλούδι albanisch lule + -ούδι παλαιοαλβανικά *lulā κοπτική ϩⲗⲏⲣⲓ (hlēri) ϩⲣⲏⲣⲉ (hrēre) δημώδης αιγυπτιακή γραφή (ḥrrj) altägyptisch (ḥrrt)


GriechischDeutsch
πληροφόρηση ότι στο προϊόν έχει απονεμηθεί το λουλούδι (οικολογικό σήμα της ΕΕ), συνοδευόμενη από σύντομη εξήγηση του τι σημαίνει αυτό, καθώς και από παραπομπή στον ιστότοπο http://www.ecolabel.eu, όπου παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό σήμα.Informationen darüber, dass das Produkt mit dem EU-Umweltzeichen (der Blume) versehen wurde, mit kurzer Erklärung der Bedeutung dieses Zeichens und dem Hinweis, dass weitere Informationen über das Umweltzeichen unter der Internet-Adresse http://europa.eu.int/ecolabel zu finden sind.

Übersetzung bestätigt

Τεχνητά λουλούδιαKünstliche Blumen

Übersetzung bestätigt

Η αποζημίωση θα αφορά ειδικότερα τα εύκολα καταστρεφόμενα αγαθά, όπως φρούτα και λαχανικά, λουλούδια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ο χρόνος της συλλογής ή/και παράδοσης των οποίων αντιστοιχεί στη σχετική περίοδο απεργίας και οδοφραγμάτων.Die Entschädigung würde insbesondere auf leicht verderbliche Waren entfallen, wie Obstund Gemüseerzeugnisse, Blumen, Milch und Milchund Käseerzeugnisse, deren Ernteoder Auslieferzeit mit der zusammenfällt, in der der Streik und die Straßenblockaden stattgefunden haben.

Übersetzung bestätigt

«Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το σήμα με το λουλούδι σε αυτό το προϊόν διατίθενται στον ιστότοπο: http://www.ecolabel.eu»Weitere Angaben zu den Gründen für die Vergabe der Blume an dieses Erzeugnis finden Sie auf der Website http://www.ecolabel.eu

Übersetzung bestätigt

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (οικολογικό λουλούδι) θα πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω και να συνυπάρχει με άλλα εθνικά και τομεακά συστήματα επισήμανσης, εφόσον τα σήματα αυτά βασίζονται σε έγκυρα επιστημονικά στοιχεία και συνάδουν με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.Das europäische Umweltzeichen ("Euro-Blume") sollte stärker ver­breitet werden und neben nationalen und branchenspezifischen Kennzeichnungssystemen bestehen können, sofern diese Umweltzeichen auch wissenschaftlich fundiert sind und im Einklang mit dem europäischen Regelwerk stehen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
άνθι και ανθί
άνθος και ανθόςGriechische Definition zu λουλούδι

λουλούδι το [lulúδi] : 1. το τμήμα του φυτού που έχει συνήθ. έντονα και λαμπερά χρώματα και συχνά ευχάριστη μυρωδιά και όπου βρίσκονται τα όργανα αναπαραγωγής· άνθος: Άσπρα / κόκκινα / πολύχρωμα λουλούδια. Mπουκέτο / στεφάνι από λουλούδια. Λουλούδια στο βάζο. Aγοράζω / προσφέρω / στέλνω / χαρίζω λουλούδια. Ψεύτικα / πλαστικά / χάρτινα λουλούδια. Φόρεμα / ύφασμα / ταπετσαρία με λουλούδια, με σχεδιασμένα λουλούδια. || Παιδιά των λουλουδιών, οι χίπις. || ως οικεία και τρυφερή προσφώνηση: λουλούδι μου! [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback