λέω Verb  [leo, lew]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu λέω

λέω altgriechisch λέγω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.
Griechische Definition zu λέω

λέω [léo] -γομαι & λέγω [léγo] -ομαι Ρ ενεστ. λες, λέει, λέμε, λέτε, λένε και λεν, προστ. λέγε, λέ(γε)τε, μεε. λέγοντας, πρτ. έλεγα, αόρ. είπα, προστ. πες, απαρέμφ. πει, παθ. αόρ. ειπώθηκα και λέχθηκα, απαρέμφ. ειπωθεί και λεχθεί, μππ. ειπωμένος : 1. διατυπώνω κτ. σε προφορικό λόγο, εκφράζομαι προφορικά, μιλώ: Tο παιδί είπε την πρώτη του λέξη. Kάθεται χωρίς να λέει τίποτα. Είπε κάτι αλλά δεν τον άκουσα. Λέγε εσύ κι εγώ ακούω. Λέει, λέει και τελειωμό δεν έχει. Πες το δυνατά και καθαρά. || (στο τηλέφωνο): Λέγετε, ομιλείτε. ΦΡ όσο / ώσπου να πεις κύμινο / κρεμμύδι, πάρα πολύ γρήγορα, αστραπιαία. και πάει λέγοντας, για κτ. που συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback