λέω  

  • ich sage
    upvotedownvote
  • sagen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν προσέχεις τι σου λέω, αλλού τρέχει το μυαλό σου.

Εγώ τα λέω, εγώ τ' ακούω!

"Αλήθεια;" "Ναι, αλήθεια σου λέω."

Quelle: enteka, enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

leo, lew


Deutsche Synonyme zu: λέω

sagen besagen zum Inhalt haben berichtet werden (in einem Text) schildern erzählen erläutern vermerken berichten mitteilen bemerken äußern reden (eine) Äußerung tätigen den Mund aufmachen sprechen gurgeln schnarchen ratzen einen ganzen Wald durchsägen einen ganzen Wald zersägen formulieren phrasieren ausdrücken verbalisieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15