κρισιά  

  • Krise
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Πολιτείες της Αμερικής. Η κρίση αυτή έρχεται 78 χρόνια μετά την τελευταία μεγάλη κρίση του 1929 αλλά και παλαιότερες πετρελαϊκές κρίσεις. Προέκυψε μετά το ξέσπασμα ...

... επιστήμης και τέχνης, συμβάλλοντας στο γενικότερο προβληματισμό για την κρίση της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής των δεκαετιών του 1950 και 1960.Οι ιδέες ...

... του οποίου η κυβέρνηση είχε ως έδρα την Κωνσταντινούπολη, επιβίωσε της κρίσης και συνέχισε να υφίσταται για μια ακόμη χιλιετηρίδα, μέχρι που τα υπολείμματά ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

krisia


Deutsche Synonyme zu: κρισιά

schlimmer Zustand Krise Krisis kritische Situation Malaise Misere Schlamassel Kalamität Tragik Verhängnis missliche Lage Missstand

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15