κατα-  

  • auf-
    upvotedownvote
  • gemäß-
    upvotedownvote
  • nach-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πληθυσμού) και καλύπτοντας έκταση 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια του 1ου και του 2ου αιώνα μ.Χ. Στους περίπου 12 αιώνες ύπαρξής ...

... θρησκεία των Εβραίων. Λεγόταν Σαούλ (Σαύλος, βλ. Πράξ. 7:58, 8:1 κ.ά.) αλλά κατά την τότε συνήθεια των Ιουδαίων της διασποράς έφερε εκτός από το ιουδαϊκό ...

... Ηγεμονία», οδηγώντας την πόλη του στην μεγαλύτερη ακμή της ιστορίας της κατά την περίοδο των 14 συνεχόμενων ετών που εκλεγόταν στο αξίωμα του Στρατηγού ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kata-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15