καλώς Adv.  [kalos, kalws]

  Adj.
(42)
(1)
  Adj.
(0)

Etymologie zu καλώς

καλώς καλός


GriechischDeutsch
Για μιαν ακόμα φορά, καλώς ήλθατε στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηNochmals, herzlich willkommen in der Europäischen Union!

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα και καλώς ήρθατε στο πρώτο πολιτιστικό κανάλι της Ευρώπης!Herr Präsident! Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim ersten europäischen Kulturkanal!

Übersetzung bestätigt

Αγαπητοί νέοι συνάδελφοι, καλώς ήλθατε σε έναν αγώνα για διαφάνεια, εγγύτητα και δημοκρατία.Verehrte neue Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen beim Kampf für Transparenz, Annäherung und Demokratie.

Übersetzung bestätigt

Ένα πολύ θερμό καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε.Herr Präsident, seien Sie sehr herzlich willkommen im Europäischen Parlament!

Übersetzung bestätigt

Για μια ακόμη φορά, λοιπόν, καλώς ορίσατε, κυρία Joanmariae Louise Fubbs και αξιότιμοι συνάδελφοι του Κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής.Noch einmal heiße ich Sie, Frau Joanmariae Louise Fubbs und die geschätzten Kolleginnen und Kollegen des südafrikanischen Parlaments, herzlich willkommen.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu καλώς.


Griechische Definition zu καλώς

καλώς, επίρρ.· παραθ. κάλλιον· καλλίστως.

1) Aίσια, σε καλή κατάσταση:
επανήλθοσαν καλώς εις την πατρίδα (Διγ. Z 2143).
2) Aποδοτικά, με επιτυχία:
όπου δουλεύει κάλλιον και το ψωμί χορταίνει (Σπαν. O 40).
3) Mε επάρκεια:
τας χρείας γάμου σου καλλίστως ευτρεπίζω (Διγ. Z 553).
4) Kαλοπροαίρετα:
καλώς εθεώρει το ημέτερον γένος (Έκθ. χρον. 206).
5) Προσεκτικά, συνετά:
καλώς περιεπάτιε κατασκοπών τα πάντα (Bέλθ. 318
υμίν καλώς βουλεύομαι (Bίος Aλ. 2878).
6) Yπομονετικά:
εγώ υμάς να καρτερώ, καλώς να περιμένω (Διγ. Z 3148).
7) Σε μεγάλο βαθμό, πολύ:
καλώς τον εσυμπάθησε τότε τον Mέγαν Kύρην (Xρον. Mορ. P 3339).
Εκφρ. καλώς τον (τάδε), την (τάδε) ή καλώς τον, την, σε, σας = με το καλό (σε βλέπω):
(Πανώρ. Aφ. 39), (Ερωφ. Δ´ 647).
Φρ.
1) Άμε καλώς = πήγαινε στο καλό:
(Nτελλαπ., Eρωτήμ. 1199).
2) Ύπα(γε) καλώς = στο καλό:
(Διγ. Z 3717), (Λίβ. Sc. 1911).
3) Χίλια καλώς + οριστ. ενεστ. του υπάγω = στο καλό:
(Λόγ. παρηγ. L 331).
4) (Χίλια) καλώς (που) + αόρ. ρ. που δηλώνει κίνηση (κυριολ. ή μεταφ.) = με το καλό + ανάλογο ρ.:
(Στάθ. Γ´ 95), (Φαλιέρ., Ιστ. 32).
[αρχ. επίρρ. καλώς. H λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback