θερμαίνω Verb  [thermeno, thermainw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu θερμαίνω

θερμαίνω altgriechisch θερμαίνω θερμός + -αίνω ( θέρω) proto-indogermanisch *gʷʰer-mo-[1] *gʷʰer- (θερμός, ζεστός)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu θερμαίνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
θερμαίνωθερμαίνουμε, θερμαίνομεθερμαίνομαιθερμαινόμαστε
θερμαίνειςθερμαίνετεθερμαίνεσαιθερμαίνεστε, θερμαινόσαστε
θερμαίνειθερμαίνουν(ε)θερμαίνεταιθερμαίνονται
Imper
fekt
θέρμαιναθερμαίναμεθερμαινόμουν(α)θερμαινόμαστε, θερμαινόμασταν
θέρμαινεςθερμαίνατεθερμαινόσουν(α)θερμαινόσαστε, θερμαινόσασταν
θέρμαινεθέρμαιναν, θερμαίναν(ε)θερμαινόταν(ε)θερμαίνονταν, θερμαινόντανε, θερμαινόντουσαν
Aoristθέρμαναθερμάναμεθερμάνθηκαθερμανθήκαμε
θέρμανεςθερμάνατεθερμάνθηκεςθερμανθήκατε
θέρμανεθέρμαναν, θερμάναν(ε)θερμάνθηκεθερμάνθηκαν, θερμανθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω θερμάνει
έχω θερμασμένο
έχουμε θερμάνει
έχουμε θερμασμένο
έχω θερμανθεί
είμαι θερμασμένος, -η
έχουμε θερμανθεί
είμαστε θερμασμένοι, -ες
έχεις θερμάνει
έχεις θερμασμένο
έχετε θερμάνει
έχετε θερμασμένο
έχεις θερμανθεί
είσαι θερμασμένος, -η
έχετε θερμανθεί
είστε θερμασμένοι, -ες
έχει θερμάνει
έχει θερμασμένο
έχουν θερμάνει
έχουν θερμασμένο
έχει θερμανθεί
είναι θερμασμένος, -η, -ο
έχουν θερμανθεί
είναι θερμασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα θερμάνει
είχα θερμασμένο
είχαμε θερμάνει
είχαμε θερμασμένο
είχα θερμανθεί
ήμουν θερμασμένος, -η
είχαμε θερμανθεί
ήμαστε θερμασμένοι, -ες
είχες θερμάνει
είχες θερμασμένο
είχατε θερμάνει
είχατε θερμασμένο
είχες θερμανθεί
ήσουν θερμασμένος, -η
είχατε θερμανθεί
ήσαστε θερμασμένοι, -ες
είχε θερμάνει
είχε θερμασμένο
είχαν θερμάνει
είχαν θερμασμένο
είχε θερμανθεί
ήταν θερμασμένος, -η, -ο
είχαν θερμανθεί
ήταν θερμασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα θερμαίνωθα θερμαίνουμε, θα θερμαίνομεθα θερμαίνομαιθα θερμαινόμαστε
θα θερμαίνειςθα θερμαίνετεθα θερμαίνεσαιθα θερμαίνεστε, θα θερμαινόσαστε
θα θερμαίνειθα θερμαίνουν(ε)θα θερμαίνεταιθα θερμαίνονται
Fut
ur
θα θερμάνωθα θερμάνουμε, θα θερμάνομεθα θερμανθώθα θερμανθούμε
θα θερμάνειςθα θερμάνετεθα θερμανθείςθα θερμανθείτε
θα θερμάνειθα θερμάνουν(ε)θα θερμανθείθα θερμανθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω θερμάνει
θα έχω θερμασμένο
θα έχουμε θερμάνει
θα έχουμε θερμασμένο
θα έχω θερμανθεί
θα είμαι θερμασμένος, -η
θα έχουμε θερμανθεί
θα είμαστε θερμασμένοι, -ες
θα έχεις θερμάνει
θα έχεις θερμασμένο
θα έχετε θερμάνει
θα έχετε θερμασμένο
θα έχεις θερμανθεί
θα είσαι θερμασμένος, -η
θα έχετε θερμανθεί
θα είστε θερμασμένοι, -ες
θα έχει θερμάνει
θα έχει θερμασμένο
θα έχουν θερμάνει
θα έχουν θερμασμένο
θα έχει θερμανθεί
θα είναι θερμασμένος, -η, -ο
θα έχουν θερμανθεί
θα είναι θερμασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να θερμαίνωνα θερμαίνουμε, να θερμαίνομενα θερμαίνομαινα θερμαινόμαστε
να θερμαίνειςνα θερμαίνετενα θερμαίνεσαινα θερμαίνεστε, να θερμαινόσαστε
να θερμαίνεινα θερμαίνουν(ε)να θερμαίνεταινα θερμαίνονται
Aoristνα θερμάνωνα θερμάνουμε, να θερμάνομενα θερμανθώνα θερμανθούμε
να θερμάνειςνα θερμάνετενα θερμανθείςνα θερμανθείτε
να θερμάνεινα θερμάνουν(ε)να θερμανθείνα θερμανθούν(ε)
Perfνα έχω θερμάνει
να έχω θερμασμένο
να έχουμε θερμάνει
να έχουμε θερμασμένο
να έχω θερμανθεί
να είμαι θερμασμένος, -η
να έχουμε θερμανθεί
να είμαστε θερμασμένοι, -ες
να έχεις θερμάνει
να έχεις θερμασμένο
να έχετε θερμάνει
να έχετε θερμασμένο
να έχεις θερμανθεί
να είσαι θερμασμένος, -η
να έχετε θερμανθεί
να είστε θερμασμένοι, -ες
να έχει θερμάνει
να έχει θερμασμένο
να έχουν θερμάνει
να έχουν θερμασμένο
να έχει θερμανθεί
να είναι θερμασμένος, -η, -ο
να έχουν θερμανθεί
να είναι θερμασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presθέρμαινεθερμαίνετεθερμαίνεστε
Aoristθέρμανεθερμάνετεθερμανθείτε
Part
izip
Presθερμαίνονταςθερμαινόμενος
Perfέχοντας θερμάνει, έχοντας θερμασμένοθερμασμένος, -η, -οθερμασμένοι, -ες, -α
InfinAoristθερμάνειθερμανθείGriechische Definition zu θερμαίνω

θερμαίνω [θerméno] -ομαι : ΣYN ζεσταίνω. 1α. αυξάνω τη θερμοκρασία ενός σώματος. ANT ψύχω: Ο ήλιος θερμαίνει τη γη. Οι ταχυθερμοσίφωνες θερμαίνουν το νερό σε λίγα λεπτά. Tο διαμέρισμα θερμαίνεται με καλοριφέρ. Θερμαινόμενος χώρος. Θερμαινόμενη πισίνα. β. παράγω ή εκπέμπω θερμότητα: Tο κάρβουνο θερμαίνει καλύτερα από το ξύλο. Aυτή η σόμπα δε θερμαίνει καλά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback