θέατρον  

  • Theater
    upvotedownvote
  • Theatron
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πρώτον τηλεοπτικόν θέατρον συνεχείας εις την Ελλάδα" και στα τηλεοπτικά προγράμματα αναγραφόταν τις πρώτες εβδομάδες ως "Ελληνικόν θέατρον συνεχείας" πριν ...

... κατασκεύασε τα υπαίθρια θέατρα Βεάκειο και Δελφινάριο, το Πειραϊκόν Λυρικόν Θέατρον, τον κινηματογράφο «Σινεάκ», το Μουσείο Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας, τον ...

... εξής: ....το θερινόν θεάτρον της «Νέας Σκηνής», τον οποίον ιδρύθη εκεί, όπου μέχρι τινός ήτο η απαίσια παράγκα, η ονομαζομένη Θέατρον Ομονοίας δεν ομοιάζει ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

theatron


Deutsche Synonyme zu: θέατρον

Ärger Krach Theater Trouble Konflikte Streit Probleme Stress Ärgerlichkeiten Unmut Misshelligkeiten Huddel (die) Kacke ist am dampfen Verdrießlichkeiten (der) Haussegen hängt schief Schererei(en) (großes) Getöse Aufhebens Gehabe Rummel Aufriss Getrommel Wirbel Gesums Aufregung (großes) Tamtam Aufgeregtheit (großes) Trara Theaterdonner Sturm im Wasserglas Bohei Hype Geschiss Gemach(e) Aufsehen Furore (machen) Schaumschlägerei Aufruhr Haupt- und Staatsaktion Hysterie Getue Buhei Federlesen Tumult Unruhe Lärm Krawall Aufstand Terz Spektakel (die) Welle Rabatz Randale Affenkomödie Schmierenkomödie Affentheater Possenspiel Schmierentheater Kasperletheater Schauspielhaus Musentempel Ärger (machen) Geschichten (machen) Sperenzchen Fisimatenten Zicken Verstellung Show Schauspielerei Angeberei

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15