εύχομαι Verb  [efchome, eyxomai]

  Verb
(133)
(1)

Etymologie zu εύχομαι

εύχομαι altgriechisch εὔχομαι


GriechischDeutsch
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πόλεις που ανέδειξαν την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του έτους που ήταν πολιτιστικές πρωτεύουσες, και εύχομαι στις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης κάθε επιτυχία για τα επόμενα 25 χρόνια».Ich möchte allen Städten danken, die während ihres Jahres als Kulturhauptstadt Europa in den Mittelpunkt gerückt haben, und ich wünschen den Kulturhauptstädten Europas allen erdenklichen Erfolg für die nächsten 25 Jahre.“

Übersetzung bestätigt

Ήταν ανάγκη να επισημαίνει, σε αυτό το μήνυμα, παραθέτω: "σας εύχομαι κάθε επιτυχία" ή ακόμη "δεν αμφιβάλλω ότι θα τηρήσετε τη δέσμευση των προκατόχων σας υπέρ της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών", ή ακόμη "προσδοκώ μια γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία";War es denn notwendig, ihm in dieser Botschaft ich zitiere "viel Erfolg " zu wünschen oder ihm zu sagen: "Ich habe keinen Zweifel, daß Sie sich wie Ihre Vorgänger für Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen werden " oder "Ich freue mich auf eine fruchtbare und konstruktive Zusammenarbeit "?

Übersetzung bestätigt

Είναι σαφές ότι η Ελλάδα θα προστεθεί σύντομα στα υφιστάμενα 11 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, και επιθυμώ να συγχαρώ την Ελλάδα για την οικονομική της ανάκαμψη και της εύχομαι να έχει επιτυχία στο μέλλον.Griechenland wird schon bald in die Wirtschaftsund Währungsunion, der derzeit 11 Mitgliedstaaten angehören, aufgenommen werden. Ich möchte Griechenland zur Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage gratulieren und dem Land für die Zukunft alles Gute wünschen.

Übersetzung bestätigt

Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα, εύχομαι περαστικά στον συνάδελφό μας κ. Staes, ωστόσο πιστεύω ότι πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε και να ζητήσουμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να ενημερώσουν τους πολίτες μας ότι η ζωή μας δεν είναι ένας δρόμος σπαρμένος με τριαντάφυλλα, ότι το να ζεις ουσιαστικά σαν νομάδας, με τα διαρκή πήγαινε-έλα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την υγεία.Zunächst möchte ich unserem Kollegen Staes baldige Genesung wünschen. Aber ich denke, man sollte auch daran erinnern und die Medien bitten, unseren Mitbürgern zu schildern, daß wir nicht auf Rosen gebettet sind, daß ein Leben praktisch als Nomaden, die immer unterwegs sind, der Gesundheit nicht zum Besten gereicht.

Übersetzung bestätigt

Και δεύτερον, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δε διευρύνει τους ελέγχους όπως εύχομαι σε όλους τους τρόπους χρήσης του χρήματος των πολιτών, ακόμα και αυτούς που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για να χρηματοδοτήσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα;Erstens: Wer kontrolliert die Kontrollbehörden, und zweitens, warum dehnt das Europäische Parlament die Kontrollen nicht, was ich mir wünschen würde, auf jedwede Verwendung der Geldmittel der Bürger aus, auch jener, die zur Finanzierung der Rentensysteme herangezogen werden?

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
wünschen
wollen

Grammatik

Grammatik zu εύχομαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εύχομαιευχόμαστε
εύχεσαιεύχεστε, ευχόσαστε
εύχεταιεύχονται
Imper
fekt
ευχόμουν(α)ευχόμαστε, ευχόμασταν
ευχόσουν(α)ευχόσαστε, ευχόσασταν
ευχόταν(ε)εύχονταν, ευχόντανε, ευχόντουσαν
Aoristευχήθηκαευχηθήκαμε
ευχήθηκεςευχηθήκατε
ευχήθηκεευχήθηκαν, ευχηθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω ευχηθείέχουμε ευχηθεί
έχεις ευχηθείέχετε ευχηθεί
έχει ευχηθείέχουν ευχηθεί
Plu
per
fekt
είχα ευχηθείείχαμε ευχηθεί
είχες ευχηθείείχατε ευχηθεί
είχε ευχηθείείχαν ευχηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εύχομαιθα ευχόμαστε
θα εύχεσαιθα εύχεστε, θα ευχόσαστε
θα εύχεταιθα εύχονται
Fut
ur
θα ευχηθώθα ευχηθούμε
θα ευχηθείςθα ευχηθείτε
θα ευχηθείθα ευχηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ευχηθείθα έχουμε ευχηθεί
θα έχεις ευχηθείθα έχετε ευχηθεί
θα έχει ευχηθείθα έχουν ευχηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εύχομαινα ευχόμαστε
να εύχεσαινα εύχεστε, να ευχόσαστε
να εύχεταινα εύχονται
Aoristνα ευχηθώνα ευχηθούμε
να ευχηθείςνα ευχηθείτε
να ευχηθείνα ευχηθούν(ε)
Perfνα έχω ευχηθείνα έχουμε ευχηθεί
να έχεις ευχηθείνα έχετε ευχηθεί
να έχει ευχηθείνα έχουν ευχηθεί
Imper
ativ
Presεύχεστε
Aoristευχήσουευχηθείτε
Part
izip
Presευχόμενος
Perf
InfinAoristευχηθεί

Griechische Definition zu εύχομαι

εύχομαι [éfxome] Ρ αόρ. ευχήθηκα, απαρέμφ. ευχηθεί : α.εκφράζω την ευχή, την επιθυμία να γίνει κτ.: εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι ειρηνικός. (Σου) εύχομαι να ζήσεις και να ευτυχήσεις. Δε σου εύχομαι να βρεθείς στη δική μου δύσκολη θέση, αντίθετα το απεύχομαι. εύχομαι το κακό κάποιου, τον καταριέμαι. || απευθύνω σε κπ. τις ευχές μου: Σου εύχομαι καλημέρα / καλή όρεξη / περαστικά / καλό ταξίδι / καλές γιορτές / καλή επιτυχία / κάθε ευτυχία / ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Tου τηλεφώνησα για να τον ευχηθώ. Tου ευχήθηκα για τη γιορτή του / για τη γέννηση του παιδιού του. εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου καλή σταδιοδρομία. β. δίνω την ευχή μου, την ευλογία μου: Ο γέρος ευχήθηκε τα παιδιά και τα εγγόνια του. Ο ιερέας ευχήθηκε το εκκλησίασμα. γ. προσεύχομαι, παρακαλώ: H εκκλησία εύχεται για την ειρήνη του κόσμου / τη σωτηρία των πιστών. εύχομαι στο Θεό να σε προστατεύει.

[λόγ. < αρχ. εὔχομαι `προσεύχομαι, παρακαλώ, εύχομαι΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback