{η}  εφηβεία Subst.  [efivia, efhbeia]

{die}    Subst.
(201)

Etymologie zu εφηβεία

εφηβεία Koine-Griechisch ἐφηβεία altgriechisch ἔφηβος ἐπί + ἥβη


GriechischDeutsch
Τα ποσοστά δεν περιλαμβάνουν τις συνέπειες στη σεξουαλική διαφοροποίηση όταν ο ασθενής προσβάλλεται πριν από την εφηβεία.Bei Eintritt der Schäden vor der Pubertät sind die Folgen für die geschlechtliche Differenzierung, nicht im Beeinträchtigungsgrad enthalten.

Übersetzung bestätigt

Σε υψηλότερες εκθέσεις, που οφείλονται σε τυχαία περιστατικά ή στο εργασιακό περιβάλλον, παιδιά που εκτέθηκαν μέσω του πλακούντα σε PCB και διοξίνες παρουσιάζουν δερματικές ανωμαλίες (όπως χλωρακμή), απασβέστωση των δοντιών, καθυστέρηση στην ανάπτυξη, διαταραχές στη συμπεριφορά, μείωση του μήκους του πέους κατά την εφηβεία, μειωμένο ύψος τα κορίτσια κατά την εφηβεία και απώλεια ακοής.Bei höheren, unfallbedingten oder durch die Exposition am Arbeitsplatz verursachten Expositionsmengen zeigen Kinder, die über die Plazenta PCB und Dioxinen ausgesetzt waren, Hautdefekte (z.B. Chlorakne), Mängel bei der Zahnmineralisierung, Entwicklungsverzögerungen, Verhaltensstörungen, verringerte Penislänge in der Pubertät, Wachstumsstörungen bei Mädchen in der Pubertät sowie Gehörverlust.

Übersetzung bestätigt

Συγκεκριμένα, η πιο επικίνδυνη χρονική περίοδος είναι κατά την ανάπτυξη του ενδοκρινικού συστήματος (προγεννητική ζωή, νηπιακή ηλικία και εφηβεία).Die größte Gefährdung besteht hier während der Entwicklung des endokrinen Systems (Pränatalphase, frühe Kindheit und Pubertät).

Übersetzung bestätigt

Ένα σημαντικό μέρος της παρέμβασης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές τις ομάδες στόχους, επειδή συνήθως το κάπνισμα αρχίζει κατά την εφηβεία, ή και ενωρίτερα, και η πρώιμη έναρξη του καπνίσματος σχετίζεται με τη μακροχρόνια συνέχισή του.Ein deutlicher Schwerpunkt der Intervention sollte sich auf diese Zielgruppen konzentrieren, da das Rauchen meist in der Pubertät oder schon früher beginnt und ein früher Einstieg in den Zigaretten­konsum mit der langfristigen Beibehaltung des Rauchens korreliert ist.

Übersetzung bestätigt

Ένα σημαντικό μέρος της παρέμβασης θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές τις ομάδες στόχους, επειδή συνήθως το κάπνισμα αρχίζει κατά την εφηβεία, ή και ενωρίτερα, και η πρώιμη έναρξη του καπνίσματος σχετίζεται με τη μακροχρόνια συνέχισή του.Ein deutlicher Schwerpunkt der Intervention sollte sich auf diese Zielgruppen konzentrieren, da das Rau­chen meist in der Pubertät oder schon früher beginnt und ein früher Einstieg in den Zigarettenkonsum mit der langfristigen Beibehaltung des Rauchens korreliert ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu εφηβεία

εφηβεία η [efivía] : περίοδος της ζωής του ανθρώπου, που αποτελεί μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και στην ωριμότητα και που αρχίζει με την εμφάνιση της ήβης και τελειώνει με την πλήρη σωματική και ψυχολογική ωρίμανση του ατόμου· εφηβική ηλικία.

[λόγ. < ελνστ. ἐφηβεία]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback