ευδαιμονία  

  • Bliss
    upvotedownvote
  • Glück
    upvotedownvote
  • Glückseligkeit
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... υψηλότερο τέλος που είναι το « άριστον» και ταυτίζεται με την ευδαιμονία. Η ευδαιμονία συνδέεται με την ευτυχία,. Η αρχή αυτή, κατά την οποία η πράξη ...

... ευτυχία, η οποία μπορεί να είναι προϊόν τύχης και πρόσκαιρη, από την ευδαιμονία, η οποία συνδέεται με τη διαβίωση και τη δράση σύμφωνα με τις ηθικές αρετές ...

... εκδότη Αστέριο Ζουρμπά και άλλα πρόσωπα, ίδρυσαν το εργατικό σωματείο "Η ευδαιμονία", με το οποίο οργανώθηκαν και διεκδίκησαν την αύξηση των μισθών και τη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

evdemonia, evthemonia, eydaimonia


Deutsche Synonyme zu: ευδαιμονία

Hochgefühl Glücksgefühl Glück Dusel Meise Fortüne Glick Massel Masel Masen Schwein Glückseligkeit gute Schwingungen Vergnügen freudige Erregung Fröhlichkeit Frohsinn Heiterkeit Frohmut gute Laune Freudigkeit Freude Konvivialität


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ ευδαιμονία ευδαιμονίες
Genitiv ευδαιμονίας ευδαιμονιών
Akkusativ ευδαιμονία ευδαιμονίες
Vokativ ευδαιμονία ευδαιμονίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15