επιστολή  

  • Brief
    upvotedownvote
  • Schreiben
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epistoli, epistolh


Deutsche Synonyme zu: επιστολή

Brief Zuschrift Schrieb Schreiben Wisch Anschreiben Liebesbrief Epistel Bescheid Mitteilung zu Papier bringen notieren verfassen aufs Papier bringen texten protokollieren Protokoll schreiben abfassen aufschreiben zu Protokoll bringen dokumentieren textlich erfassen Note Denkschrift Adresse Memorandum Eingabe Korrespondenz Post Briefe Briefpost


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επιστολή επιστολές
Genitiv επιστολής επιστολών
Akkusativ επιστολή επιστολές
Vokativ επιστολή επιστολές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15