επιζώ  Verb  [epizo, epizw]

Ähnliche Bedeutung wie επιζώ

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu επιζώ

επιζών

επιζωοτία


Beispielsätze überdauern

... Der Dichter starb jung, doch seine Werke überdauern die Jahrhunderte. ...

... die Eiszeiten überdauern konnten. Heute gilt das Gebiet als wichtiger Fischgrund. Heilbutt, Schwertfisch, Garnelen und Jakobsmuscheln können dort gefangen ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΕΠΙΖΩ
I survive
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
επιζώεπιζούμε
επιζείςεπιζείτε
επιζείεπιζούν(ε)
Imper
fekt
επιζούσαεπιζούσαμε
επιζούσεςεπιζούσατε
επιζούσεεπιζούσαν(ε)
Aoristεπέζησαεπιζήσαμε
επέζησεςεπιζήσατε
επέζησεεπέζησαν, επιζήσαν(ε)
Perf
ekt
έχω επιζήσειέχουμε επιζήσει
έχεις επιζήσειέχετε επιζήσει
έχει επιζήσειέχουν επιζήσει
Plu
perf
ekt
είχα επιζήσειείχαμε επιζήσει
είχες επιζήσειείχατε επιζήσει
είχε επιζήσειείχαν επιζήσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα επιζώθα επιζούμε
θα επιζείςθα επιζείτε
θα επιζείθα επιζούν(ε)
Fut
ur
θα επιζήσωθα επιζήσουμε
θα επιζήσειςθα επιζήσετε
θα επιζήσειθα επιζήσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω επιζήσειθα έχουμε επιζήσει
θα έχεις επιζήσειθα έχετε επιζήσει
θα έχει επιζήσειθα έχουν επιζήσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να επιζώνα επιζούμε
να επιζείςνα επιζείτε
να επιζείνα επιζούν(ε)
Aoristνα επιζήσωνα επιζήσουμε, να επιζήσομε
να επιζήσειςνα επιζήσετε
να επιζήσεινα επιζήσουν(ε)
Perfνα έχω επιζήσεινα έχουμε επιζήσει
να έχεις επιζήσεινα έχετε επιζήσει
να έχει επιζήσεινα έχουν επιζήσει
Imper
ativ
Presεπιζείτε
Aoristεπέζησεεπιζήστε, επιζήσετε
Part
izip
Presεπιζώντας
Perfέχοντας επιζήσει
InfinAoristεπιζήσει


Griechische Definition zu επιζώ

επιζώ [epizó] .9α αόρ. επέζησα, απαρέμφ. επιζήσει : 1.(ιδ. για πρόσ.) εξακολουθώ να ζω: α. ύστερα από ορισμένο γεγονός κατά το οποίο άλλοι έχασαν τη ζωή τους· σώζομαι: Aπό τη σφαγή επέζησαν ελάχιστοι. Δεν επέζησε κανείς από τους επιβάτες του αεροπλάνου που έπεσε. β. (λόγ.) ύστερα από κπ. άλλο: Θα επιζήσει όλων μας. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu επιζώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15