εξαίρω Verb  [eksero, eksairw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu εξαίρω

εξαίρω altgriechisch ἐξαίρω ἐξ + αἴρω


GriechischDeutsch
Χάρη στο έργο που έχει ήδη επιτελεστεί, στις προσπάθειες ιδίως της γερμανικής Προεδρίας, τις οποίες θα ήθελα επίσης να εξαίρω, και στο γεγονός ότι μπορέσαμε να σημειώσουμε τόσο σαφή πρόοδο, μπορούμε να πούμε ότι ο βαθμός λεπτομέρειας της παρούσας εντολής είναι άνευ προηγουμένου.Dank der bereits geleisteten Arbeit, der Bemühungen vor allem des deutschen Ratsvorsitzes, die ich auch loben möchte, und der Tatsache, dass wir so deutliche Fortschritte erreicht haben, können wir sagen, dass dieses Mandat detaillierter ist als je zuvor.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εξαίρω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εξαιρώεξαιρούμεεξαιρούμαιεξαιρούμαστε
εξαιρείςεξαιρείτεεξαιρείσαιεξαιρείστε
εξαιρείεξαιρούν(ε)εξαιρείταιεξαιρούνται
Imper
fekt
εξαιρούσαεξαιρούσαμεεξαιρούμουνεξαιρούμαστε
εξαιρούσεςεξαιρούσατε
εξαιρούσεεξαιρούσαν(ε)εξαιρούνταν, εξαιρείτοεξαιρούνταν, εξαιρούντο
Aoristεξαίρεσαεξαιρέσαμεεξαιρέθηκαεξαιρεθήκαμε
εξαίρεσεςεξαιρέσατεεξαιρέθηκεςεξαιρεθήκατε
εξαίρεσεεξαίρεσαν, εξαιρέσαν(ε)εξαιρέθηκεεξαιρέθηκαν, εξαιρεθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω εξαιρέσειέχουμε εξαιρέσειέχω εξαιρεθείέχουμε εξαιρεθεί
έχεις εξαιρέσειέχετε εξαιρέσειέχεις εξαιρεθείέχετε εξαιρεθεί
έχει εξαιρέσειέχουν εξαιρέσειέχει εξαιρεθείέχουν εξαιρεθεί
Plu
perf
ekt
είχα εξαιρέσειείχαμε εξαιρέσειείχα εξαιρεθείείχαμε εξαιρεθεί
είχες εξαιρέσειείχατε εξαιρέσειείχες εξαιρεθείείχατε εξαιρεθεί
είχε εξαιρέσειείχαν εξαιρέσειείχε εξαιρεθείείχαν εξαιρεθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εξαιρώθα εξαιρούμεθα εξαιρούμαιθα εξαιρούμαστε
θα εξαιρείςθα εξαιρείτεθα εξαιρείσαιθα εξαιρείστε
θα εξαιρείθα εξαιρούν(ε)θα εξαιρείταιθα εξαιρούνται
Fut
ur
θα εξαιρέσωθα εξαιρέσουμε, θα εξαιρέσομεθα εξαιρεθώθα εξαιρεθούμε
θα εξαιρέσειςθα εξαιρέσετεθα εξαιρεθείςθα εξαιρεθείτε
θα εξαιρέσειθα εξαιρέσουν(ε)θα εξαιρεθείθα εξαιρεθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω εξαιρέσειθα έχουμε εξαιρέσειθα έχω εξαιρεθείθα έχουμε εξαιρεθεί
θα έχεις εξαιρέσειθα έχετε εξαιρέσειθα έχεις εξαιρεθείθα έχετε εξαιρεθεί
θα έχει εξαιρέσειθα έχουν εξαιρέσειθα έχει εξαιρεθείθα έχουν εξαιρεθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να εξαιρώνα εξαιρούμενα εξαιρούμαινα εξαιρούμαστε
να εξαιρείςνα εξαιρείτενα εξαιρείσαινα εξαιρείστε
να εξαιρείνα εξαιρούν(ε)να εξαιρείταινα εξαιρούνται
Aoristνα εξαιρέσωνα εξαιρέσουμε, να εξαιρέσομενα εξαιρεθώνα εξαιρεθούμε
να εξαιρέσειςνα εξαιρέσετενα εξαιρεθείςνα εξαιρεθείτε
να εξαιρέσεινα εξαιρέσουν(ε)να εξαιρεθείνα εξαιρεθούν(ε)
Perfνα έχω εξαιρέσεινα έχουμε εξαιρέσεινα έχω εξαιρεθείνα έχουμε εξαιρεθεί
να έχεις εξαιρέσεινα έχετε εξαιρέσεινα έχεις εξαιρεθείνα έχετε εξαιρεθεί
να έχει εξαιρέσεινα έχουν εξαιρέσεινα έχει εξαιρεθείνα έχουν εξαιρεθεί
Imper
ativ
Presεξαιρείτεεξαιρείστε
Aoristεξαίρεσεεξαιρέστε, εξαιρέσετεεξαιρέσουεξαιρεθείτε
Part
izip
Presεξαιρώνταςεξαιρούμενος
Perfέχοντας εξαιρέσει
InfinAoristεξαιρέσειεξαιρεθείGriechische Definition zu εξαίρω

εξαίρω [ekséro] -ομαι Ρ αόρ. εξήρα, απαρέμφ. εξάρει, παθ. αόρ. εξάρθηκα, γ' πρόσ. (λόγ.) και εξήρθη, εξήρθησαν, απαρέμφ. εξαρθεί : 1α.αναφέρω, περιγράφω κτ. με έμφαση, τονίζοντας τις ιδιαιτερότητές του, για να γίνει αντιληπτό ή πιο κατανοητό: Όχι μόνο δεν απέκρυψε αλλά αντίθετα εξήρε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. β. επαινώ, εγκωμιάζω, εκθειάζω: Εξαίρεται το έργο μιας προσωπικότητας. Ξενόδουλο καθεστώς που δε δίστασε να εξάρει ακόμα και τη δράση των δωσιλόγων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback