εξέλιξη  

  • Entwicklung
    upvotedownvote
  • Evolution
    upvotedownvote

Beispielsätze

Τα αντιβιοτικά καταπολεμούν την εξέλιξη των μικροοργανισμών.

Ο Δαρβίνος ανέπτυξε τη θεωρία της εξέλιξης.

Η αντιπαράθεση πάνω στο έργο του Δαρβίνου οδήγησε στη ραγδαία αποδοχή της γενικής έννοιας της εξέλιξης.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekseliksi, ekseliksh


Deutsche Synonyme zu: εξέλιξη

Tendenz Färbung Entwicklung Neigung Richtung Trend Einschlag Entstehung Entfaltung Umsetzung Evolution Fortgang Entwicklungsprozess Reifung Weiterentwicklung Entwicklungsverlauf Fortentwicklung Schöpfung Kreation Erfindung Erschaffung Hervorbringung Planung Erreichung Realisierung Verwirklichung Gestaltung Werdegang Entwicklungsweg Entstehungsgeschichte Genese Herausbildung (das) Werden (das) Entstehen Bildung Ausbildung Aufkommen Heranbildung Programmierung Implementation Softwareentwicklung Engineeringarbeit Coding


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εξέλιξη εξελίξεις
Genitiv εξέλιξης
& εξελίξεως
εξελίξεων
Akkusativ εξέλιξη εξελίξεις
Vokativ εξέλιξη εξελίξεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15