εντύνω  

  • anziehen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... κάποιον άλλον τρόπο για τη σωτηρία τους. Εκείνα δηλαδή απ΄ αυτά που τα έντυνε με μικρό σχήμα, σ΄αυτά χάριζε φτερά για να φεύγουνε ή υπόγεια κατοικία. ...

... αιώνια νεότητά του. Και, παρότι, έτρεφε τον Τιθωνό με αμβροσία και τον έντυνε με λαμπρά ενδύματα οι τρίχες της κεφαλής του άρχισαν να λευκαίνουν, ρυτίδες ...

... στην ηπειρωτική Ασία είχαν άλογα μικρόσωμα και γρήγορα9, τα οποία δεν έντυναν με πανοπλία, προκειμένου να έχουν το πλεονέκτημα της ταχύτητας. Συνήθως ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

entino, entynw


Deutsche Synonyme zu: εντύνω

anziehen bekleiden ankleiden einkleiden Kleidung anlegen (etwas) überziehen überstülpen (etwas) überstreifen hineinschlüpfen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15