{η}  ενασχόληση  Subst.  [enascholisi, enasxolhsh]

{die}    Subst.
(16)
{der}    Subst.
(8)

Etymologie zu ενασχόληση

ενασχόληση mittelgriechisch ἐνασχόλησις Koine-Griechisch ἐνασχολέομαι / ἐνασχολοῦμαι


GriechischDeutsch
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε η ενεργή ενασχόληση της εταιρείας Μπουτάρη με τον αμπελώνα της Σαντορίνης.Mitte der 1980er Jahre begann die aktive Beschäftigung des Unternehmens Boutari mit dem Weinberg auf Santorini.
Επώνυμο Χώρα προέλευσης Περίοδος Επίσκεψης Από Έως Περιοχή / Τόπος Επίσκεψης Παρακαλούμε γνωρίστε μας το μέρος που θέλετε να επισκεφθείτε Ελεύθερος χρόνος για διασκέδαση Παρακαλώ αναφέρατε τον ελεύθερο χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας Ιδιαίτερες επιθυμίες ή ενασχολήσεις Παρακαλώ γνωρίστε μας αν θέλετε, τις ιδιαίτερες επιθυμίες ή ενασχολήσεις σας Διαθέτω Μεταφορικό ΜέσοNac/me Herkunftsland Aufenthaltszeit Von Bis Region / Zielort Bitte melden Sie den Zielort Freizeit zum Vergnügen Bitte bestimmen Sie die Freizeit, die Sie haben Besondere Bitte melden Sie uns, wenn Sie möchten, Ihre besonderen Wünsche oder Beschäftigungen, so dass wir uns besser auf ihren Aufenthalt vorbereiten können Ich besitze einen Transportmittel
Εισαγωγή Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας "Κώστας Κοτσανάς" ΑΡΧΙΚΗ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΚΘΕΜΑΤΑ e-SHOP ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων Εισαγωγή Προηγούμενo ΈκθεμαΕπόμενο έκθεμα ΕΚΘΕΜΑΤΑ > Τα ωρολόγια των αρχαίων Ελλήνων > Εισαγωγή Αντίον ηελίου στήσας ρίνα και στόμα χάσκων, δείξεις τας ώρας πάσι παρερχομένοις.Ελληνική Ανθολογία 11.418Η μέτρηση του χρόνου είναι ίσως η πιο μυστηριώδης και συνάμα η πιο εντυπωσιακή ενασχόληση του ανθρώπου από τις απαρχές της ύπαρξής του.Nächstes Ausstellungsstück AUSSTELLUNGSSTÜCKE > Die Uhren der Griechen in der Antike > Einführung " Wenn Du Deine Nase gegenüber der Sonne aufstellst, mit Deinem Mund weit offen, dann zeigst Du allen Vorbeigehenden die Uhrzeit an" Griechische Anthologie 11.418 Greek Anthology 11.418Die Zeitmessung ist warscheinlich die mysteriöseste und gleichzeitig beeindruckendste Beschäftigung des Menschen vom Anfang seiner Existenz an.
η επαγγελματική εκπαίδευση θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για τον εργαζόμενο και ανεξάρτητα από την τρέχουσα θέση απασχόλησης που κατέχει (μελλοντικές ενασχολήσεις σε άλλη επιχείρηση, κοινωνική ζωή, ευημερία κ.λπ.)·Ausbildungsmaßnahmen, die für die Arbeitnehmer über ihre derzeitige Beschäftigung hinaus nützlich sind (künftige Tätigkeit in einem anderen Unternehmen, gesellschaftliche Teilhabe, persönliche Weiterentwicklung usw.).
Η έρευνα για καινοτόμα συλλογικά πλαίσια προσαρμοσμένα στις νέες μορφές απασχόλησης αναμένεται ότι θα επιτρέψει την προώθηση της κινητικότητας και τον προσανατολισμό των εργαζομένων σε ολοένα και πιο ποικίλες επαγγελματικές ενασχολήσεις με την οργάνωση της μετάβασης μεταξύ αυτών των διαδοχικών ενασχολήσεων ή θέσεων εργασίας.Die Ermittlung innovativer kollektiver Strukturen, die den neuen Beschäftigungsformen angepasst sind, soll die Möglichkeit bieten, die Mobilität und Einsatzbereitschaft des Einzelnen in immer vielfältigeren beruflichen Situationen durch die Gestaltung der Übergänge zwischen den aufeinander folgenden Situationen bzw. Beschäftigungen zu begünstigen.

Synonyme zu ενασχόληση

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ενασχόληση

Ähnliche Wörter zu ενασχόληση

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu ενασχόληση
Griechische Definition zu ενασχόληση

ενασχόληση η [enasxódivsi] : (λόγ.) το να ασχολείται, να καταγίνεται κάποιος με δραστηριότητα, συνήθ. πνευματική· (πρβ. ασχολία, απασχόληση): Tο βιβλίο αυτό είναι προϊόν μακρόχρονης και σοβαρής ενασχόλησης του συγγραφέα με το θέατρο. || δραστηριότητα: Ψυχαγωγικές ενασχολήσεις, χόμπι.

[λόγ. < μσν. ενασχόλη(σις) -ση < ενασχολη- (ενασχολούμαι) -σις]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback