εμπνέω  

  • die Infusion
    upvotedownvote
  • einflößen
    upvotedownvote
  • inspirieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... [του αναγνώστη] θα πρέπει να καθίσταται δύσκολο, καθώς μόνο η δυσκολία εμπνέει εκείνον που έχει ευγενή κίνητρα». Ο Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν εξέφρασε την ...

... Αχιλληίδα) και η Διήγησις γεναμένη εν Τροία (γνωστή και ως Βυζαντινή Ιλιάδα), εμπνέονται από την ομηρική παράδοση, διασκευάζοντάς την όμως ελεύθερα: ο Αχιλλέας ...

... Θεόδωρο διατηρούσε κατοικία ο ζωγράφος Αδαμάντιος Διαμαντής, ο οποίος εμπνεόταν από το χωριό και το αποτύπωνε σε αρκετά από τα έργα του. «Ιστορία» ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ebneo, empnew


Deutsche Synonyme zu: εμπνέω

einflößen hineinkippen infundieren befruchten anspornen anregen inspirieren begeistern bereichern motivieren beflügeln von der Muse geküsst werden

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15