εκδέχομαι  (ekdechome, ekthechome, ekdexomai)  


Beispielsätze εκδέχομαι

Quelle: Wikipedia

... αντίστοιχο ρήμα είναι το "εκδέχομαι" και η ερμηνεία του στην συγκεκριμένη περίπτωση, ότι λόγω της θέσης του, το χωριό "εκδέχεται καιρικά φαινόμενα, π.χ βροχή" ...


Beispielsätze erwarten

Das erwarten die Briten von ihrer Königin.

Wir erwarten viel von ihm.

Die Studenten erwarten sehnsüchtig die Ferien.

Quelle: MUIRIEL, Wolf, xtofu80


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von εκδέχομαιεκδέχομαι

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15