ειμαρμένη  

  • Schicksal
    upvotedownvote
  • Verhängnis
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... στα τραύματα του Πάτροκλου, επειδή η τύχη του του γράφει να σκοτωθεί. Η ειμαρμένη ήταν ο νόμος που διείπε τον κόσμο, νόμος που τον είχε θεσπίσει ο Δίας ...

... χαρές και τις λύπες, ορίζοντας έτσι το πεπρωμένο του. Η Μοίρα, η Αίσα, η Ειμαρμένη ή η Ανάγκη, συμβαίνει κάποτε να θεωρούνται και αυτές ανώτερες των θεών ...

... το δίκαιο είναι θέμα όχι άποψης αλλά φύσης, ο βίος καθορίζεται από την Ειμαρμένη και, φυσικά, η Μαντική ευσταθεί. Οι Θεοί εφορεύουν στην τάξη του Κόσμου ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

imarmeni, eimarmenh


Deutsche Synonyme zu: ειμαρμένη

Vorsehung Los Fatum Zufall Schickung Schicksal Fügung Vorbestimmung Karma (buddh.) Prädestination Kismet (islam.) Vorherbestimmung Bestimmung Geschick schlimmer Zustand Krise Krisis kritische Situation Malaise Misere Schlamassel Kalamität Tragik Verhängnis missliche Lage Missstand Unsegen Unstern Fluch Geißel Unglück Unheil


Grammatik

Fall Singular
Nominativ ειμαρμένη
Genitiv ειμαρμένης
Akkusativ ειμαρμένη
Vokativ ειμαρμένη
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15