εγείρω Verb  [egiro, ejiro, egeirw]

  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu εγείρω

εγείρω altgriechisch ἐγείρω proto-indogermanisch *h₁ger- (σηκώνω, ωθώ)


GriechischDeutsch
Ωστόσο, πρέπει να εγείρω κάποιες επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με τη μείωση των στόχων.Dennoch muss ich einige Vorbehalte und Einwände im Hinblick auf die Herabsetzung von Zielen erheben.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu εγείρω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εγείρωεγείρουμε, εγείρομε
εγείρειςεγείρετε
εγείρειεγείρουν(ε)
Imper
fekt
ήγειρα, έγειραεγείραμε
ήγειρες, έγειρεςεγείρατε
ήγειρε, έγειρεήγειραν, εγείραν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εγείρωθα εγείρουμε, θα εγείρομε
θα εγείρειςθα εγείρετε
θα εγείρειθα εγείρουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να εγείρωνα εγείρουμε, να εγείρομε
να εγείρειςνα εγείρετε
να εγείρεινα εγείρουν(ε)
Imper
ativ
Presέγειρεεγείρετε
Part
izip
Presεγείροντας

Griechische Definition zu εγείρω

εγείρω [ejíro] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. ήγειρα, απαρέμφ. εγείρει, παθ. αόρ. εγέρθηκα, απαρέμφ. εγερθεί : σε λόγιες εκφράσεις: εγείρω αξιώσεις, προβάλλω αξιώσεις· αξιώνω, διεκδικώ. εγείρω απαιτήσεις, προβάλλω απαιτήσεις, απαι τώ. || (νομ.) εγείρω αγωγή, κάνω αγωγή. || (στρατ.) ως παράγγελμα: εγέρθητι / εγέρθητε, σήκω, σηκωθείτε όρθιοι.

[λόγ. < αρχ. ἐγείρω `ξυπνώ κπ., ερεθίζω΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback