εγείρω  Verb  [egiro, ejiro, egeirw]

Ähnliche Bedeutung wie εγείρω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze εγείρω

... παρουσιάστηκαν στη Βιέννη του 19ου αιώνα. Ωστόσο και σήμερα συνεχίζουν να εγείρουν έντονο προβληματισμό και αντιπαραθέσεις. Η επίδραση του Φρόυντ δεν περιορίστηκε ...

... Έτος Εγίρας ή Εγείρας, συντομογραφικά ε.Ε. ή Ε.Ε. (Λατιν. Anno Hegirae, συντομογραφικά A.H.) είναι το χρονολογικό έτος σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο ...

... Στην ελληνική μυθολογία η Ορσηίδα (ὄρσω = να εγείρω, προκαλώ, εξάπτω ή εγείρομαι) ήταν η Nύμφη που έμελλε να γίνει η μητέρα όλων των Ελλήνων. Η Nύμφη ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze aufwecken

... Ich fragte ihn, ob er irgendetwas anderes braucht, und um welche Zeit ich ihn am Morgen aufwecken soll. ...

... “wake me up, and then fuck me up.” „mich aufwecken und mich dann umhauen.“ – mixology.eu Bratsell mixte daraufhin erstmals den Espresso Martini ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


ΕΓΕΙΡΩ
I erect
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
εγείρωεγείρουμε, εγείρομε
εγείρειςεγείρετε
εγείρειεγείρουν(ε)
Imper
fekt
ήγειρα, έγειραεγείραμε
ήγειρες, έγειρεςεγείρατε
ήγειρε, έγειρεήγειραν, εγείραν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα εγείρωθα εγείρουμε, θα εγείρομε
θα εγείρειςθα εγείρετε
θα εγείρειθα εγείρουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να εγείρωνα εγείρουμε, να εγείρομε
να εγείρειςνα εγείρετε
να εγείρεινα εγείρουν(ε)
Imper
ativ
Presέγειρεεγείρετε
Part
izip
Presεγείροντας
Griechische Definition zu εγείρω

εγείρω [ejíro] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. ήγειρα, απαρέμφ. εγείρει, παθ. αόρ. εγέρθηκα, απαρέμφ. εγερθεί : σε λόγιες εκφράσεις: εγείρω αξιώσεις, προβάλλω αξιώσεις· αξιώνω, διεκδικώ. εγείρω απαιτήσεις, προβάλλω απαιτήσεις, απαι τώ. || (νομ.) εγείρω αγωγή, κάνω αγωγή. || (στρατ.) ως παράγγελμα: εγέρθητι / εγέρθητε, σήκω, σηκωθείτε όρθιοι.

[λόγ. < αρχ. ἐγείρω `ξυπνώ κπ., ερεθίζω΄]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu εγείρω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15