εγγραφή  

 • Aufnahme
  upvotedownvote
 • Aufzeichnung
  upvotedownvote
 • Einschreibung
  upvotedownvote
 • Eintragung
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Μια εγγραφή (record) είναι ένας πολυπληθυσμιακός τύπος δεδομένων, ο οποίος απαρτίζεται από δύο ή περισσότερα πεδία (fields) ή μέλη (members) της δομής ...

... Γενικά με τον όρο Ναυτιλιακά έγγραφα ή έγγραφα πλοίου (Ship's papers) καθιερώθηκε να αποκαλούνται τα απαραίτητα βιβλία και πιστοποιητικά που υποχρεούται ...

... Βενετοκρατίας. Η ημερομηνία γέννησης του προκύπτει όχι από κάποιο επίσημο έγγραφο της εποχής αλλά με βάση μία ιδιόχειρη σημείωση του, σύμφωνα με την οποία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

engrafi, eggrafh


Deutsche Synonyme zu: εγγραφή

Eingang Aufnahme Rezeption Empfang Foto Positiv Bild Abzug Vergrößerung Abbildung Ablichtung Lichtbild Photo Ausbelichtung Fotografie Bildnis Bildwerk (urheberrechtlich) Verzehr Ingestion Annahme Akzeptanz Akzeptierung Einweihung Initiation Dokumentation Beobachtung Aufzeichnung Erkenntnis Erfassung Dokumentierung Mitschnitt Einspielung Tonkonserve Bildkonserve Zusammenführung Einbeziehung Eingliederung Verzahnung Integration Einbeziehen Annalen Chronik Jahrbuch Geschichte Geschichtswerk Registrierung Eintragung Anmeldung Registration Einschreibung Immatrikulation Aufschrift Eintrag Widmung Inschrift Datensatz Datum (plural: Daten) Buchung Einzeichnung Registratur Vormerkung Bemerkung Notiz Aktennotiz Vermerk Intabulation Aide-mémoire


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εγγραφή εγγραφές
Genitiv εγγραφής εγγραφών
Akkusativ εγγραφή εγγραφές
Vokativ εγγραφή εγγραφές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15