διστάζω Verb  [distazo, thistazo, distazw]

  Verb
(8)
  Verb
(0)

Etymologie zu διστάζω

διστάζω altgriechisch διστάζω


GriechischDeutsch
Πραγματικά, δεν διστάζω να δηλώσω ότι όταν εγκρίνουμε το κείμενο του κυρίου Haarder θα πρόκειται για μια ιστορική στιγμή κάτι που δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει νωρίτερα.Ich möchte nicht zögern, die Annahme von Herrn Haarders Arbeit als historischen Augenblick zu bezeichnen das wäre früher nicht möglich gewesen.

Übersetzung bestätigt

Χρειάζεται να σπάσει η απομόνωση και δεν διστάζω να το λέω ακόμα και σήμερα και ας κινδυνεύω να με περάσουν για έναν γέρο ανόητο.Ein Punkt ist die verbesserte Anbindung dies äußere ich auch heute noch, ohne zu zögern, auch wenn man mich deshalb vielleicht für altmodisch hält.

Übersetzung bestätigt

Μέχρι τότε, και δεν διστάζω να το πω, οι λάτρεις του φεντεραλισμού που κυριαρχούν εδώ και που θέλουν να σκοτώσουν την κριτική με κάθε τρόπο θα είναι οι πραγματικοί συνένοχοι στις απάτες.Bis dahin aber, und ich sage das ohne zu zögern, machen sich alle Anbeter des Föderalismus, die hier die Vorherrschaft haben und die um jeden Preis jede Kritik abwürgen wollen, ob sie wollen oder nicht zu Komplizen des Betrugs.

Übersetzung bestätigt

Και τώρα , αν και διστάζω επείδη μιλάμε για τόσο μεγάλες αποστάσεις και χρονικές κλίμακες....πάνω στις οποίες ο ίδιος ο Χώρος διαστέλλεται , θα δούμε οτι δέν μπορούμε να πούμε οτι αυτό το αντικείμενο δεν είναι απαραίτητα ΔΕΝ είναι το υπογραμμίζω ΔΕΝ ειναι 13.7 δις χρόνια μακριάAber wo ich zögern muss, da wir über so immense Distanzen reden und auch solche immensen Zeitspannen... über die sich auch der Raum selbst vergrößert, werden wir merken, dass man nicht sagen kann, dass dieses Objekt hier drüben nicht unbedingt... dieses Objekt ist NICHT (und ich werde es hier in Großschrift schreiben) dieses Objekt ist NICHT 13.7 Milliarden Lichtjahre weit weg.

Übersetzung nicht bestätigtGrammatik

Grammatik zu διστάζω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
διστάζωδιστάζουμε, διστάζομε
διστάζειςδιστάζετε
διστάζειδιστάζουν(ε)
Imper
fekt
δίσταζαδιστάζαμε
δίσταζεςδιστάζατε
δίσταζεδίσταζαν, διστάζαν(ε)
Aoristδίστασαδιστάσαμε
δίστασεςδιστάσατε
δίστασεδίστασαν, διστάσαν(ε)
Per
fekt
έχω διστάσειέχουμε διστάσει
έχεις διστάσειέχετε διστάσει
έχει διστάσειέχουν διστάσει
Plu
per
fekt
είχα διστάσειείχαμε διστάσει
είχες διστάσειείχατε διστάσει
είχε διστάσειείχαν διστάσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα διστάζωθα διστάζουμε, θα διστάζομε
θα διστάζειςθα διστάζετε
θα διστάζειθα διστάζουν(ε)
Fut
ur
θα διστάσωθα διστάσουμε, θα διστάζομε
θα διστάσειςθα διστάσετε
θα διστάσειθα διστάσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω διστάσειθα έχουμε διστάσει
θα έχεις διστάσειθα έχετε διστάσει
θα έχει διστάσειθα έχουν διστάσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να διστάζωνα διστάζουμε, να διστάζομε
να διστάζειςνα διστάζετε
να διστάζεινα διστάζουν(ε)
Aoristνα διστάσωνα διστάσουμε, να διστάσομε
να διστάσειςνα διστάσετε
να διστάσεινα διστάσουν(ε)
Perfνα έχω διστάσεινα έχουμε διστάσει
να έχεις διστάσεινα έχετε διστάσει
να έχει διστάσεινα έχουν διστάσει
Imper
ativ
Presδίσταζεδιστάζετε
Aoristδίστασεδιστάστε
Part
izip
Presδιστάζοντας
Perfέχοντας διστάσει
InfinAoristδιστάσειGriechische Definition zu διστάζω

διστάζω [δistázo] .1α : δεν μπορώ να καταλήξω σε μια οριστική απόφαση, δεν είμαι βέβαιος αν κτ. που θα πω ή θα κάνω είναι σκόπιμο, επιθυμητό ή ηθικά σωστό: διστάζω να υιοθετήσω τις απόψεις του. Δίστασε την τελευταία στιγμή να μιλήσει / να φύγει. Πες μου τι θέλεις, και μη διστάζεις. Δε διστάζει να συκοφαντήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.

[λόγ. < αρχ. διστάζω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback