δικάζω Verb  [dikazo, thikazo, dikazw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
(0)

Etymologie zu δικάζω

δικάζω altgriechisch δικάζω δίκη


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.


Grammatik

Grammatik zu δικάζω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
δικάζωδικάζουμε, δικάζομεδικάζομαιδικαζόμαστε
δικάζειςδικάζετεδικάζεσαιδικάζεστε, δικαζόσαστε
δικάζειδικάζουν(ε)δικάζεταιδικάζονται
Imper
fekt
δίκαζαδικάζαμεδικαζόμουν(α)δικαζόμαστε, δικαζόμασταν
δίκαζεςδικάζατεδικαζόσουν(α)δικαζόσαστε, δικαζόσασταν
δίκαζεδίκαζαν, δικάζαν(ε)δικαζόταν(ε)δικάζονταν, δικαζόντανε, δικαζόντουσαν
Aoristδίκασαδικάσαμεδικάστηκαδικαστήκαμε
δίκασεςδικάσατεδικάστηκεςδικαστήκατε
δίκασεδίκασαν, δικάσαν(ε)δικάστηκεδικάστηκαν, δικαστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω δικάσει
έχω δικασμένο
έχουμε δικάσει
έχουμε δικασμένο
έχω δικαστεί
είμαι δικασμένος, -η
έχουμε δικαστεί
είμαστε δικασμένοι, -ες
έχεις δικάσει
έχεις δικασμένο
έχετε δικάσει
έχετε δικασμένο
έχεις δικαστεί
είσαι δικασμένος, -η
έχετε δικαστεί
είστε δικασμένοι, -ες
έχει δικάσει
έχει δικασμένο
έχουν δικάσει
έχουν δικασμένο
έχει δικαστεί
είναι δικασμένος, -η, -ο
έχουν δικαστεί
είναι δικασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα δικάσει
είχα δικασμένο
είχαμε δικάσει
είχαμε δικασμένο
είχα δικαστεί
ήμουν δικασμένος, -η
είχαμε δικαστεί
ήμαστε δικασμένοι, -ες
είχες δικάσει
είχες δικασμένο
είχατε δικάσει
είχατε δικασμένο
είχες δικαστεί
ήσουν δικασμένος, -η
είχατε δικαστεί
ήσαστε δικασμένοι, -ες
είχε δικάσει
είχε δικασμένο
είχαν δικάσει
είχαν δικασμένο
είχε δικαστεί
ήταν δικασμένος, -η, -ο
είχαν δικαστεί
ήταν δικασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα δικάζωθα δικάζουμε, θα δικάζομεθα δικάζομαιθα δικαζόμαστε
θα δικάζειςθα δικάζετεθα δικάζεσαιθα δικάζεστε, θα δικαζόσαστε
θα δικάζειθα δικάζουν(ε)θα δικάζεταιθα δικάζονται
Fut
ur
θα δικάσωθα δικάσουμε, θα δικάσομεθα δικαστώθα δικαστούμε
θα δικάσειςθα δικάσετεθα δικαστείςθα δικαστείτε
θα δικάσειθα δικάσουν(ε)θα δικαστείθα δικαστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω δικάσει
θα έχω δικασμένο
θα έχουμε δικάσει
θα έχουμε δικασμένο
θα έχω δικαστεί
θα είμαι δικασμένος, -η
θα έχουμε δικαστεί
θα είμαστε δικασμένοι, -ες
θα έχεις δικάσει
θα έχεις δικασμένο
θα έχετε δικάσει
θα έχετε δικασμένο
θα έχεις δικαστεί
θα είσαι δικασμένος, -η
θα έχετε δικαστεί
θα είστε δικασμένοι, -ες
θα έχει δικάσει
θα έχει δικασμένο
θα έχουν δικάσει
θα έχουν δικασμένο
θα έχει δικαστεί
θα είναι δικασμένος, -η, -ο
θα έχουν δικαστεί
θα είναι δικασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να δικάζωνα δικάζουμε, να δικάζομενα δικάζομαινα δικαζόμαστε
να δικάζειςνα δικάζετενα δικάζεσαινα δικάζεστε, να δικαζόσαστε
να δικάζεινα δικάζουν(ε)να δικάζεταινα δικάζονται
Aoristνα δικάσωνα δικάσουμε, να δικάσομενα δικαστώνα δικαστούμε
να δικάσειςνα δικάσετενα δικαστείςνα δικαστείτε
να δικάσεινα δικάσουννα δικαστείνα δικαστούν(ε)
Perfνα έχω δικάσει
να έχω δικασμένο
να έχουμε δικάσει
να έχουμε δικασμένο
να έχω δικαστεί
να είμαι δικασμένος, -η
να έχουμε δικαστεί
να είμαστε δικασμένοι, -ες
να έχεις δικάσει
να έχεις δικασμένο
να έχετε δικάσει
να έχετε δικασμένο
να έχεις δικαστεί
να είσαι δικασμένος, -η
να έχετε δικαστεί
να είστε δικασμένοι, -ες
να έχει δικάσει
να έχει δικασμένο
να έχουν δικάσει
να έχουν δικασμένο
να έχει δικαστεί
να είναι δικασμένος, -η, -ο
να έχουν δικαστεί
να είναι δικασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presδίκαζεδικάζετεδικάζεστε
Aoristδίκασεδικάστεδικάσουδικαστείτε
Part
izip
Presδικάζονταςδικαζόμενος
Perfέχοντας δικάσει, έχοντας δικασμένοδικασμένος, -η, -οδικασμένοι, -ες, -α
InfinAoristδικάσειδικαστείGriechische Definition zu δικάζω

δικάζω [δikázo] -ομαι : 1α. κρίνω κπ. ή κτ. ως δικαστής, αποφασίζω για την ενοχή ή για την αθωότητα κάποιου, για το δίκαιο ή όχι μιας απαίτησης: Aύριο δικάζεται ο κατηγορούμενος για ληστεία. H υπόθεση θα δικαστεί αύριο, θα συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Ποιοι δικαστές θα δικάσουν την υπόθεση / θα τον δικάσουν; Οι δικαστές πρέπει να δικάζουν αμερόληπτα. β. καταδικάζω: Δικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback